A Gombaszögi Nyári Tábor szervezőinek sajtónyilatkozata

Szerző: Nyombaszögi Tári Gábor

Nem is olyan régen arról számoltunk be, hogy ismeretlen tettesek megrongálták az érsekújvári helységnévtáblákat, illetőleg az SHO (Slovenské Hnutie Obrody – www.sho.sk) matricáival ragasztották le a Gombaszögi Nyári Tábor hirdetőfelületeit az érsekújvári és párkányi vasútállomásokon. Azóta is folyamatos támadásnak vannak kitéve a legnagyobb felvidéki ifjúsági találkozóhely reklámfelületei, ezúttal hivatali feljelentések formájában.

A fent említett szervezet még májusban tett feljelentést a Szlovák Állami Vasutaknál azzal kapcsolatban, hogy a Tábort hirdető reklámfelületek sértik a szlovák államnyelvről szóló törvény rendelkezéseit, és az ügy kivizsgálását, valamint a Szlovák Állami Vasutaktól álláspontjuk kifejtését kérték. A vasúttársaság kifejtette, hogy az államnyelvről szóló törvény rendelkezései sérültek, ezért felhívta a reklámfelületek tulajdonosát, hogy távolítsa el a törvénysértő hirdetéseket. A reklámfelületek tulajdonosát ezek után értesítette a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, hogy eljárást indít az ügyben, melynek keretén belül megvizsgálja az egynyelvű hirdetőfelületek ügyét.

Plakát 2014

A Gombaszögi Nyári Tábor hirdetőfelületei közül nemcsak a vasútállomásokon kihelyezett plakátok kerültek szervezett támadás alá, hanem az SAD buszjárataira kihelyezett reklámanyagok is. Június végén a nyitrai székhelyű Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská Obchodná Inšpekcia) kezdett eljárást a tábor hirdetőanyagit érintően. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Szlovákia belső piacának általános fogyasztóvédelmi felügyeletét ellátó központi államigazgatási szerv, mely jogosult az egyes piaci szabályozást érintő jogszabálysértések kapcsán pénzbüntetést kiszabni. A Felügyelet a tábor szervezőitől kér információt a buszokon elhelyezett anyagokkal kapcsolatban. A felhívásban az is szerepel, hogy amennyiben a szervezők nem biztosítják a kért információkat 5 napon belül, az eljárás akadályozása miatt 1659,69 euros büntetésre számíthat a szervezőség.

Az ügyben érintett plakátokon egyébként legnagyobbrészt együttesek tulajdonnevei szerepelnek, mint a Punnany Massif, Tankcsapda, vagy a Jóvilágvan, amelyek szlovák nyelvű megjelenése természetesen kizárt. A Gombaszögi Nyári Tábor pedig, mint márkanév, már szintén beivódott a köztudatba, így véleményünk szerint ennek szlovák nyelvre fordítása is teljesen életszerűtlen.

A fentiekből is kitűnik a szlovák államnyelvről szóló törvény abszurditása, amely megtiltja, hogy a Felvidéken egy tisztán magyar célközönségű rendezvény anyanyelvén szólítsa meg a szlovákiai magyar ifjúságot, és erősen behatárolja a saját közönségnek szánt hirdetéseket. Amennyiben ezt – a színtiszta logikához és gyakorlatiassághoz ragaszkodva – mégis megteszi, az államhatalom pénzbírság formájában úgy csap le, hogy ezzel nagyban megnehezíti a felvidéki anyanyelvű rendezvények lebonyolítását.

Mi, gombaszögiek, az ezen felfogásban szocializálódott, toleráns, ám egyértelmű identitással rendelkező fiatal közösség tagjaiként elítéljük a nyelvtörvényhez hasonló abszurd, létünket, nyelvünket és kultúránkat veszélyeztető jogszabályok létét, amelyek nem engedik meg, hogy egy rendezvény saját közönségének, annak anyanyelvén hirdessen. Elítéljük továbbá a különböző, nyelvünket támadó szerveződéseket, amelyek hol festékszóróval, hol a hirdetőfelületek megrongálásával, hol pedig feljelentések sorozatával próbálják ellehetetleníteni és minden lehetséges módon megfúrni anyanyelvű rendezvényeinket a saját szülőföldünkön! Ehhez igazodik a Gombaszögi Nyári Tábor idei mottója: "Nagyot és szépet, emberit s magyart!"

Hozzászólások

comments powered by Disqus