GOMBASECKÝ ZIPLINE
Prvý ZIPLINE na Gemeri s dĺžkou 500 m


Prevádzka Zipline sezóna 2024

1. Máj - 30. Jún Sobota (9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00), Nedeľa (10:00 - 12:00, 12:30 - 17:00)
1. Júl - 31. August Utorok - Nedeľa (9:00 - 19:00)
V dňoch 16-21.7. Zipline je sprístupnený návštevníkom festivalu Gombaszög 2024.
Zipline je zatvorený v dňoch 12-15.7. a 22-23.7.
1. September - 30. September Sobota - Nedeľa (9:00 - 19:00)

Cenník

1 jazda 10 €
2+1 jazda zadarmo 20 €

Lístky sú k dispozícii iba na recepcii kempingu.
Platba kartou za zipline nie je možná.


Prevádzkový poriadok

Každý klient Zipline je povinný udržiavať poriadok na štartovacej a cieľovej plošine a v ich okolí, a dodržiavať prevádzkový poriadok. O bezpečnosť návštevníkov sa postará certifikovaný personál.

HMOTNOSŤ

Jazda na Zipline je umožnená osobám s minimálnou hmotnosťou 40 kg a maximálnou hmotnosťou 130 kg.

BEZPEČNOSŤ

Vstup na štartovaciu plošinu je povolený len osobám v postroji s istením a nasadenou ochrannou prilbou.

Počasie

Prevádzka Zipline môže byt obmedzená-zastavená v prípade nevhodných poveternostných podmienok (vietor, námraza, dážď, silne sneženie).

DODRŽUJ PRAVIDLÁ BEZPEČNEJ JAZDY

Každá osoba počas jazdy na Zipline je povinná správať sa tak, aby neohrozila zdravie alebo život, alebo nespôsobila škodu sebe ani inému.

NEPOŽÍVAJ ALKOHOL PRED JAZDOU

Z jazdy na Zipline sú vylúčené osoby pod vplyvom alkoholu, a osoby, ktorým to ich zdravotný stav nedovoľuje.

NEMANIPULUJ S POSTROJOM

Každá osoba počas jazdy na Zipline má na hlave zapnutú prilbu a v žiadnom prípade nesmie manipulovať so žiadnou súčasťou postroja.


Kontakt


Gombaszögi zipline
Első zipline Gömörben, 500 méter hosszan!


Zipline nyitvatartás a 2024-es szezonban

május 1. - június 30. szombat (9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00), vasárnap (10:00 - 12:00, 12:30 - 17:00)
július 1. - augusztus 31. kedd - vasárnap (9:00 - 19:00)
Július 16-21. között a zipline csak a Gombaszög 2024 fesztivál látogatóinak elérhető.
A zipline zárva tart július 12-15. és július 22-23. napokon.
szeptember 1. - szeptember 30. szombat - vasárnap (9:00 - 19:00)

Árak

1 lecsúszás 10 €
2+1 ingyen lecsúszás 20 €

Jegyek a helyszínen vásárolhatók a kemping recepcióján.
Kártyás fizetés nem lehetséges.


Üzemeltetési szabályok

Minden látogató, aki használatba veszi a zipline-t, köteles rendet tartani és betartani az üzemeltetési szabályokat a kiinduló és végplatformokon és azok környezetében. A látogatók biztonságáról képzett személyzet gondoskodik.

Súly

A zipline használata csak 40 kg feletti és 130 kg alatti súlyú személyeknek engedélyezett.

Biztonság

A kiinduló platformra való lépés csak felhelyezett hámban és biztonsági sisakban engedélyezett.

Időjárás

Kedvezőtlen időjárási körülmények (szél, fagy, eső, heves hó) esetén a zipline működése korlátozott/leállhat.

Tartsd be a biztonsági szabályokat

Minden látogató köteles a menet közben úgy viselkedni, hogy azzal ne okozzon kárt saját éás mások egésségében!

Alkohol fogyasztása tilos

A zipline használatától eltiltott minden olyan személy, aki alkohol befolyása alatt áll és azok a személyek, akiknek az egészségi állapota nem megfelelő.

Tilos módosítani a biztonsági felszerelésen!

Minden személy köteles a platformokon való tartózkodás és a lecsúszás közben biztonsági sisakot viselni és semilyen módon nem módosithat a biztonsági hámon.


Kontakt


Galéria

Zipline 1
Zipline 2
Zipline 3
Zipline 4