O nás

Gombasecký letný tábor je jedným z najväčších letných podujatí maďarskej mládeže na Slovensku: festival, letná univerzita a tábor trvajúci týždeň. V jeho súčasnej podobe, s terajším organizačným štábom a na tom istom mieste sa koná už od roku 2008, jeho história však siaha oveľa ďalej.

Gombasecký letný tábor je vo svojej podstate rôznorodým osvetovým podujatím s dlhoročnou tradíciou v (česko)slovenskej maďarskej komunite, tábory tohto typu sú organizované už pár desiatok rokov. Prvý tábor s takýmto zameraním sa uskutočnil už v roku 1928, neskôr, od 60-tych rokov minulého storočia získalo toto podujatie nový rozmer vďaka neúnavnej a obetavej práci maďarských študentských spolkov fungujúcich na území bývalého Československa(napriek všetkým prekážkam vtedajšieho socialistického režimu). Napriek mnohým ťažkostiam sa zúčastňovali týchto táborov rok čo rok stovky mladých, kým v roku 2008 v živote tábora nezačala úplne nová kapitola – návštevnosť prekročila magických 3000 účastníkov.

Krasznahorka vára a táborból
Fiatalok

Počas uplynulých rokov pozostával organizačný štáb zozačiatku z aktivistov Študentskej siete (Diákhálózat) a jej členských organizácií (spolky maďarských študentov v Prahe, Brne, Bratislave, Trnave, Nitre, Komárne, Banskej Bystrici, Košiciach a v Budapešti), neskôr sa pripojilo Občianske združenie Sine Metu a viac než tucet iných maďarských neziskoviek fungujúcich na Slovensku. Z tábora sa vďaka organizačnému štábu stáva z roka na rok rôznorodejšie a kvalitnejšie podujatie. Medzi organizátormi podujatia sú napríklad blogový portál Közbeszéd, divadelné združenie Gurigongo Symposium, nezisková organizácia Tandem, n.o. venujúca sa osobnostnému rozvoju jednotlivcov a skupín, rádia Tollas, univerzitný časopis Sárga Szamár (Žltý somár) vychádzajúci v Brne, Skupina Korona, Fórum Mladých Staviteľov a mnoho ďalších iných združení.

GNYT

Organizátori každopádne trvajú na zachovaní politickej nestrannosti a súčasnej podobe tábora – festivalu a letnej univerzity - založenej na spolupráci a dobrovoľníckej práci. Za najdôležitejšie poslanie svojho podujatia považujú vytvorenie a udržanie maďarskej komunity na Slovensku prekleňujúcu viaceré generácie. Členovia organizačného štábu podujatia Gombaszögi Nyári Tábora sú mladí vysokoškolskí a univerzitní študenti a absolventi s odbornou zručnosťou a praxou v rôznych oblastiach (organizácia podujatí, technológia, staviteľstvo, žurnalistika, marketing a podobne). Pódiá, tematické stany a zákutia tábora poskytujú priestor pre rôzne diskusie, besedy, divadelné a iné predstavenia, tvorivé dielne a koncerty rôznych hudobných žánrov.

Autor: István Hangácsi

Poslaním tohto tábora je poskytnúť členom komunity možnosť spoznať sa a diskutovať o otázkach týkajúcich sa našej spoločnosti. Zároveň základnou zásadou tábora je politická nezávislosť a taktiež v nezávistlosť v iných oblastiach. Jediným existujúcim presahom je záväzok ku maďarskej komunite.

Partneri

Bethlen Gábor Alap Regiomax Gömörilap Zlatý Bažant inn FÉF Fórum Közbeszéd Külpolitikai Újságírásért Egyesület Nemzeti Kulturális Alap Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány Kitekintő trafik.sk Phoenix equality Tandem TéKa Új Szó Stúdió Vándorláss X Gajdo Proforest Emberi Erőforrások Minisztériuma Kominvent OTP Bank Karva Az én informatikusom Irodalmi Szemle Kassa megye Kassa bumm.sk CityStar Bátorkeszi Felvidék ma atempo.sk Dunamocs Kassai figyelő Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány hirek.sk Rozsnyó Vidék Rákóczi Szövetség Slovnaft TriGranit Médiaspajz Úrad Vlády Krasznahorkaváralja Vasárnap sportolunk.sk Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Napigerzson Magyar interaktív televízió Médiasátor - Tokolosh Team Új Szó Život pod hradom KombitAlarm