O nás

Gombasecký letný tábor je jedným z najväčších letných podujatí maďarskej mládeže na Slovensku: festival, letná univerzita a tábor trvajúci týždeň. V jeho súčasnej podobe, s terajším organizačným štábom a na tom istom mieste sa koná už od roku 2008, jeho história však siaha oveľa ďalej.

Gombasecký letný tábor je vo svojej podstate rôznorodým osvetovým podujatím s dlhoročnou tradíciou v (česko)slovenskej maďarskej komunite, tábory tohto typu sú organizované už pár desiatok rokov. Prvý tábor s takýmto zameraním sa uskutočnil už v roku 1928, neskôr, od 60-tych rokov minulého storočia získalo toto podujatie nový rozmer vďaka neúnavnej a obetavej práci maďarských študentských spolkov fungujúcich na území bývalého Československa(napriek všetkým prekážkam vtedajšieho socialistického režimu). Napriek mnohým ťažkostiam sa zúčastňovali týchto táborov rok čo rok stovky mladých, kým v roku 2008 v živote tábora nezačala úplne nová kapitola – návštevnosť prekročila magických 3000 účastníkov.

Krasznahorka vára a táborból
Fiatalok

Počas uplynulých rokov pozostával organizačný štáb zozačiatku z aktivistov Študentskej siete (Diákhálózat) a jej členských organizácií (spolky maďarských študentov v Prahe, Brne, Bratislave, Trnave, Nitre, Komárne, Banskej Bystrici, Košiciach a v Budapešti), neskôr sa pripojilo Občianske združenie Sine Metu a viac než tucet iných maďarských neziskoviek fungujúcich na Slovensku. Z tábora sa vďaka organizačnému štábu stáva z roka na rok rôznorodejšie a kvalitnejšie podujatie. Medzi organizátormi podujatia sú napríklad blogový portál Közbeszéd, divadelné združenie Gurigongo Symposium, nezisková organizácia Tandem, n.o. venujúca sa osobnostnému rozvoju jednotlivcov a skupín, rádia Tollas, univerzitný časopis Sárga Szamár (Žltý somár) vychádzajúci v Brne, Skupina Korona, Fórum Mladých Staviteľov a mnoho ďalších iných združení.

GNYT

Organizátori každopádne trvajú na zachovaní politickej nestrannosti a súčasnej podobe tábora – festivalu a letnej univerzity - založenej na spolupráci a dobrovoľníckej práci. Za najdôležitejšie poslanie svojho podujatia považujú vytvorenie a udržanie maďarskej komunity na Slovensku prekleňujúcu viaceré generácie. Členovia organizačného štábu podujatia Gombaszögi Nyári Tábora sú mladí vysokoškolskí a univerzitní študenti a absolventi s odbornou zručnosťou a praxou v rôznych oblastiach (organizácia podujatí, technológia, staviteľstvo, žurnalistika, marketing a podobne). Pódiá, tematické stany a zákutia tábora poskytujú priestor pre rôzne diskusie, besedy, divadelné a iné predstavenia, tvorivé dielne a koncerty rôznych hudobných žánrov.

Autor: István Hangácsi

Poslaním tohto tábora je poskytnúť členom komunity možnosť spoznať sa a diskutovať o otázkach týkajúcich sa našej spoločnosti. Zároveň základnou zásadou tábora je politická nezávislosť a taktiež v nezávistlosť v iných oblastiach. Jediným existujúcim presahom je záväzok ku maďarskej komunite.