Határon átnyúló együttműködés az elfeledett partnerség felélesztésére Gombaszögön és Szilvásváradon
SKHU/1902/1.1/033
(SKHU GO&SZI)


2020 december elsejével kezdetét vette a Sine Metu Polgári Társulás „Határon átnyúló együttműködés az elfeledett partnerség felélesztésére Gombaszögön és Szilvásváradon„ (SKHU GO&SZI) elnevezésű együttműködés-projektje, amely során a gombaszögi Andrássy kúriát teljeskörűen felújítják és egyesületi múzeum létesül benne. A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 2022. november 30-ig. Az ERFA-tól a Sine Metu Polgári Társulás és partnerei - Szilvásvárad Község Önkormányzata, Hegyvidéki OUTDOOR programszervező iroda és a HAMELLI kertészet - együttesen 1 258 893,53 € támogatást nyertek el. Ebből a Sine Metu Polgári Társulás, mint fő partner 709 750 €-t jegyez.

A pályázat célterülete Gombaszög és Szilvásvárad, mely települések jelentős turisztikai és kulturális örökséggel rendelkeznek, amik kiaknázásra várnak. A pályázat két fő partnerét ősidőkre visszatekintő közös múlt köti össze, amely az utóbbi időkben sajnos feledésbe merült. A pályázatnak köszönhetően ez a partnerség kerül újjáélesztésre. A projekt specifikus célja a kulturális örökség védelme és fejlesztése az érintett területeken. Ennek függvényében két jegyzett műemléképület kerül felújításra - az Andrássy kúria Gombaszögön és az Orbán ház Szilvásváradon. A fejlesztést követően mindkét épület múzeumi funkciót lát majd el. Gombaszögön felújításra kerül az Andrássy kúriához tartozó intézőlak is, amely szintén jegyzett műemlék, és ahol egy apartmanház és kávézó kerül kialakításra. A cél egy attraktív, gyermekbarát, profi és népszerű turisztikai látványosság létrehozása, ami képes hűen bemutatni a hely történetét a középkori pálosoktól egészen a huszadik századig.

A pályázat két fő partnere közös turisztikai utalványok létrehozását is tervezi, amelyek erősítik a határon átnyúló együttműködés szintjét és komplex szolgáltatásokat kínálnak a látogatók számára. A felsorolt tevékenységek megvalósításával a pályázat fő célja egy újjáélesztett partnerség erősítésével a kulturális örökség megőrzése és a látogatottság növelése.

SKHU logó
Partnerséget építünk

Cezhraničná spolupráca na oživenie zabudnutého partnerstva v Gombaseku a Szilvásvárade
SKHU/1902/1.1/033
(SKHU GO&SZI)

Začiatkom decembra 2020 partneri odštartovali cezhraničný projekt „ Cezhraničná spolupráca na oživenie zabudnutého partnerstva v Gombaseku a Szilvásvárade(SKHU GO&SZI), v rámci čoho OZ Sine Metu komplexne obnoví budovu kúrie Andrássyovcov a zriadí v nej múzeum. Projekt je zrealizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (www.skhu.eu) a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a končí sa 30. novembra 2022. Od EFRR partneri – OZ Sine Metu, Obec Szilvásvárad, Hegyvidéki OUTDOOR a Záhradníctvo Hamelli spoločne získali 1 258 893,53 €, z čoho príspevok pre OZ Sine Metu, ako hlavného partnera činí 709 750 €.

Cieľovou oblasťou projektu sú Gombasek a Szilvásvárad, čo sú obce s významným turistickým potenciálom a kultúrnym dedičstvom, ktoré čakajú na využitie. Dvaja hlavní partneri sú spojení spoločnou minulosťou, ktorá žiaľ v poslednej dobe upadá do zabudnutia. Vďaka tomuto projektu bude toto partnerstvo obnovené. Špecifickým cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v dotknutých oblastiach. V dôsledku toho sa zrekonštruujú dve historické budovy - kaštieľ Andrássyovcov v Gombaseku a Orbánov dom v Szilvásvárad. Po rozvoji budú obe budovy fungovať ako múzeá, ktoré okrem iného predstavia ich spoločnú minulosť, a to konkrétne obrábanie kovov a kultúru oblasti Bükk. V záujme zvýšenia návštevnosti je tiež nevyhnutné uspokojiť potreby turistov, a to prostredníctvom rozvoja rôznych turistických služieb. S cieľom zatraktívniť príslušné oblasti budú podnikatelia zapojení do projektu rozvíjať ubytovacie a reštauračné služby. V Gombaseku bude zrekonštruovaná správcovská budova patriaca ku kaštieľu Andrássyovcov, ktorý je tiež historickou pamiatkou, kde bude vytvorený apartmán a kaviareň. V Szilvásvárad podnikateľ založí jurtový tábor hneď v susedstve múzea Orbánov dom.

Partneri projektu plánujú aj vytvorenie spoločných turistických poukážok, ktoré posilnia cezhraničnú spoluprácu a ponúknu návštevníkom komplexné služby. Realizáciou vyššie uvedených aktivít sa dosiahne hlavný účel výzvy, ktorým je zachovanie kultúrneho dedičstva a zvýšenie návštevnosti prostredníctvom posilneného revitalizovaného partnerstva.

SKHU logo
Budujeme partnerstva

Kúria 2
Kúria 3

SKHU Go&Szi

2021. március 30-án az SKHU Go & Szi projekt keretében projekttalálkozóra került sor Szilvásváradon, amelynek célja a projekt eddigi előrehaladásának értékelése az egyes partnereknél, valamint a további tervek és tevékenységek megegyezése volt. Ugyanakkor a partnerek megvitatták a projekt állapotát, amelyben a projekt az első projektidőszak végén volt, megosztották tapasztalataikat az első időszakban és átvették az első projektidőszak során tapasztalt nehézségeket is. Az összes projektpartner képviselve volt a találkozón – Sine Metu Polgári Társulás, Szilvásvárad Község Önkormányzata, Hegyvidék Outdoor Kft. és Hamelli kertészet.
www.skhu.eu

SKHU logó
Partnerséget építünk

SKHU Go&Szi

30. marca 2021 sa v Szilvásvárade uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu SKHU Go & Szi, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť doterajší pokrok projektu u každého partnera a dohodnúť sa na ďalších plánoch a aktivitách. Zároveň partneri diskutovali o stave projektu, v ktorom bol projekt na konci prvého projektového obdobia, podelili sa o svoje skúsenosti v prvom období a prebrali ťažkosti, ktoré sa vyskytli počas tohto obdobia. Na stretnutí boli zastúpení všetci partneri projektu - Občianske združenie Sine Metu, Obec Szilvásvárad, Hegyvidék Outdoor Kft. a Záhradníctvo Hamelli.
www.skhu.eu

SKHU logo
Budujeme partnerstva

Project meeting 2
Project meeting 3

Dokumentumok - Dokumenty

Kötelezően közzéteendő adatok - Povinne zverejnené dokumenty