IDŐUTAZÓK - Közös örökségünk - Gombaszög & Miskolc
SKHU/ETA/2001
FMP-E/2001/4.1/019


A projekt elsődleges célja a határtérségben működő, hasonló célokért tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés erősítése, hosszútávú, intézményesített, határon átnyúló partnerség kialakítása, közös szakmai programok kidolgozása, a meglévő know-how és tudás átadása a történelmi örökséghez és helyi kulturális értékekhez kapcsolódóan. A projektben a Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület és az Észak-Keleti Átjáró Egyesület szakmai közreműködői műhelymunkán és tapasztalatcserén vesznek részt a jó példák megismerése, a közös programok kidolgozása és a szakmai kapcsolatok elmélyítése érdekében. A cél egy olyan hosszútávú együttműködés kialakítása, amely során a szomszédos régiók szakemberei közösen végzik a kulturális-történelmi örökség népszerűsítését településeiken. A projektbe bevont területek rendkívül gazdag történelmi örökséggel rendelkeznek egészen a középkortól a 20. századig, amelyet a partnerek a nagyközönség számára érdekes, szórakoztató formában szeretnének átadni. Ennek érdekében innovatív, interaktív, élményalapú, közösségi programsorozatot hoznak létre: tematikus táborok és különböző tematikus túrák a határ mindkét oldalán, illetve a történelmi örökség és helyi értékek bemutatásához kapcsolódó tevékenységeket valósítanak meg: virtuális 3D modellek, brosúra készítése, web-aloldal fejlesztése. Az "IDŐUTAZÓK" projekt a Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület és az Észak-Keleti Átjáró Egyesület első közös projektje. A két szervezet hasonló profilja - régészet, történelmi és társadalomtudományi kutatások, közösségépítés, helyi értékek megőrzése - megalapozza a sikeres, hosszútávú együttműködést.

#TIMETRAVEL #InterregSKHU #PartnerségetÉpítünk #EurópaiUnió

http://www.viacarpatia-spf.eu/

https://www.skhu.eu/

SKHU logó
Via Carpatia
Partnerséget építünk

CESTOVATELIA ČASOM - Naše spoločné dedičstvo - Gombasek & Miskolc
SKHU/ETA/2001
FMP-E/2001/4.1/019

Prvoradým cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi organizáciami v pohraničí s podobnými zámermi, vytvorenie dlhodobého, inštitucionalizovaného cezhraničného partnerstva, vypracovanie spoločných odborných programov, odovzdávanie existujúceho know-how a vedomostí v súvislosti s historickým dedičstvom a miestnymi kultúrnymi hodnotami. V projekte sa odborníci Občianskeho združenia Pre rozvoj Gombaseku a združenia Észak-Keleti Átjáró Egyesület (Združenie Severo-východný priechod) zúčastňujú workshopov a výmeny skúseností v záujme prehlbovania odborných vzťahov, vypracovania spoločných programov a spoznania dobrých príkladov. Cieľom je vytvorenie takého dlhodobého partnerstva, v rámci ktorého sa odborníci susedných regiónov spoločne podieľajú na popularizácii kultúrno-historického dedičstva vo svojich obciach. Územia zapojené do projektu majú nesmierne bohaté historické dedičstvo siahajúce od stredoveku po 20. storočie, ktoré by partneri chceli odovzdávať širokej verejnosti v zaujímavej a zábavnej forme. Za týmto účelom vytvárajú inovatívnu, interaktívnu a na zážitkoch založenú sériu programov: tematické tábory a rôzne tematické túry po oboch stranách hranice, resp. aktivity spojené s prezentáciou historického dedičstva a miestnych hodnôt: virtuálne 3D modely, tvorba brožúry, vývoj webových podstránok. Projekt „CESTOVATELIA ČASOM” je prvým spoločným projektom Občianskeho združenia Pre rozvoj Gombaseku a Združenia Severo-východný priechod. Obidve združenia majú podobný profil (archeológia, historický a spoločenskovedný výskum, budovanie komunity, zachovanie miestnych hodnôt), na čo sa môže zakladať úspešná, dlhodobá spolupráca.

#TIMETRAVEL #InterregSKHU #BudujemePartnerstvá #EurópskaÚnia

http://www.viacarpatia-spf.eu/

https://www.skhu.eu/

SKHU logo
Via Carpatia
Budujeme partnerstva

Kalandtúra

Miskolci partnerünkkel, az Észak-Keleti Átjáró Egyesülettel a sajtó jelenlétében bemutattuk közös projektünket, a gombaszögi Koffertúrát A túra legelső feltérképezői a pelsőci alapiskola diákjai voltak, akik nagy lelkesedéssel járták be a völgy rejtett zugait és sikeresen felkutatták a Bebekek elveszett kincsét. Utánuk a miskolci csapat következett, akikkel közösen kiértékeltük a túrát és kijavítottuk az esetleges hiányosságokat. A közösen kifejlesztett Koffertúra tovább növeli Gombaszög turisztikai attraktivitását.

Kalandtúra / Tematická túra 2021.12.27 - 2021.12.29 - 01
Kalandtúra / Tematická túra 2021.12.27 - 2021.12.29 - 02
Kalandtúra / Tematická túra 2021.12.27 - 2021.12.29 - 03
Kalandtúra / Tematická túra 2021.12.27 - 2021.12.29 - 04
Kalandtúra / Tematická túra 2021.12.27 - 2021.12.29 - 05

Régésztábor & projekt workshop

Kalandokkal teli hétvége Gombaszögön. Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület partnerszervezettel való workshopon kívül háromnapos Régésztábort szerveztünk, ahol sajtótájékoztató, szakmai bemutatók és restaurátori műhelymunkák mellett brigádoztunk a pelsőci Miklóssy kriptánál és nyílt napot tartottunk a pálos monostornál.


Archeologický tábor & projekt workshop

Víkend plný dobrodružstva v Gombaseku. Okrem workshopu s partnerským združením Észak-Keleti Átjáró Egyesület sme organizovali počas troch dní v rámci podujatia Archeologický tábor tlačovú besedu, odborné prehliadky, reštaurátorské workshopy, brigádu pri hrobke Miklóssyovcov a deň otvorených dverí pri pavlínskom kláštore.

Régésztábor & projekt workshop / Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 01
Régésztábor & projekt workshop / Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 02
Régésztábor & projekt workshop / Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 03
Régésztábor & projekt workshop / Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 04
Régésztábor & projekt workshop / Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 05
Régésztábor & projekt workshop / Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 06
Régésztábor & projekt workshop / Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 07
Régésztábor & projekt workshop / Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 08

Projekt workshop & Waldorf Tábor

A Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület munkatársaival 2021 augusztus 31. és szeptember 1. napokon meglátogattuk miskolci partnerünket, az Észak-Keleti Átjáró Egyesületet. A találkozó alkalmával közelebbről megismerkedtünk partnerszervezetünk tevékenységével és átbeszéltük készülő közös projektünk részleteit. Az összejövetel lezárásaként részt vettünk a Hámori Waldorf iskola tanévkezdő táborában Bükkszentléleken, ahol Kocskovics Péter bemutatta egyesületünk értékmentő munkásságát.


Projekt workshop & Waldorf Tábor

Členovia OZ Pre rozvoj Gombaseku s partnerským združením Észak-Keleti Átjáró Egyesület sa stretli v rámci projektového workshopu v Miskolci. V nasledujúci deň vo Waldorf tábore pri obci Bükkszentlélek Péter Kocskovics predstavil prácu a doterajšie výsledky združenia Pre Rozvoj Gombaseku.

Projekt workshop & Waldorf Tábor, 2021.08.31 - 2021.09.01 - 01
Projekt workshop & Waldorf Tábor, 2021.08.31 - 2021.09.01 - 02

Kama-bajnokság

Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület képviselői részt vettek a Gombaszög 2021 rendezvényen, ahol bemutatták szervezetük tevékenységét. Ezen kívül a fesztivál második napján kama-bajnokságot rendeztek a Darázsréten, ahol a fesztiválozók kipróbálhatták a miskolci labdajátékot.


Kama turnaj

Členovia združenia Észak-Keleti Átjáró Egyesület na festivale Gombaszög 2021 predstavili návštevníkom svoju činnosť a milovníci športu si mohli v kama turnaji vyskúšať tútu loptovú hru typickú pre mesto Miskolc.

Kama-bajnokság / Kama turnaj, 2021.07.15 - 2021.07.16 - 01
Kama-bajnokság / Kama turnaj, 2021.07.15 - 2021.07.16 - 02

Projekt workshop

A Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület és az Észak-Keleti Átjáró Egyesület első találkozója Gombaszögön. Az egyesületünk tevékenységeinek ismertetése után megkezdtük a közös munkát.


Projekt workshop

Prvý workshop partnerských združení v Gombaseku. Po oboznámení sa s činnosťou oboch združení sme začali spoločnú prácu.

Projekt workshop, 2021.06.30

Videók - Videá

3D model

A virtuális bemutató a Gombaszögön található gótikus pálos monostor régészeti feltárása során szerzett egyedülálló ismereteket tárja elénk. A kutatás során igen értékes ismereteket sikerült szerezni e figyelemreméltó műemlék kialakulásáról, megjelenésének fejlődéséről és sorsáról. A monostort, amelynek a templom is része volt, valamikor 1371 előtt alapították, ekkor említik először az írásos források. Maga a pálos rend valószínűleg korábban is aktív volt a környéken. A monostor története a jelentős középkori arisztokrata Bebek családhoz kötődik, akik a monostor és valószínűleg a gótikus templom alapítói voltak. A monostor megszűnése Bebek György nevéhez fűződik, aki közvetlenül érintett volt a monostor elpusztításában valamikor a 16. század közepén. Az épületeket ezután katonai erőddé alakították át, amelyet 1567-ben hódítottak meg Schwendi Lázár csapatai. Az épület romjait később temetőnek használták. A virtuális bemutató lehetőséget ad arra, hogy betekintést nyerjünk a templom hajójának belsejébe, amelyet 2018-ban sikerült feltárni régészeti kutatás keretében. A digitalizálásnak köszönhetően a látogató közvetlenül az eredeti helyszínen láthatja az építészeti objektumok maradványait. A fotogrammetriailag feldolgozott lelőhelyen tehát egy középkori padló vagy akár egy kidőlt bordaboltozat maradványai is megtekinthetőek.


Virtuálna prezentácia prináša jedinečné poznatky získané archeologickým výskumom gotického kláštorného kostola rádu pavlínov v Gombaseku. Výskumom sa podarilo získať veľmi cenné poznatky o vývoji kostola, jeho podoby ako aj ďalších osudov tejto pozoruhodnej pamiatky. Kláštor, ktorého bol kostol súčasťou, bol založený niekedy pred rokom 1371, kedy je prvýkrát spomínaný v písomných prameňoch. Samotný rád pavlínov zrejme v týchto miestach pôsobil už skôr. Dejiny kláštora sú späté s významným stredovekým šľachtickým rodom Bubekovcov, ktori boli iniciátormi vzniku kláštora a zrejme aj gotického kostola. Zánik kláštora je spojený s menom Juraja Bubeka, ktorý sa priamo podieľal na jeho zničení niekedy v polovici 16. storočia. Stavby boli potom premenené na vojenskú pevnosť ktorú v roku 1567 dobili vojská Lazara Schwendiho. Ruiny stavby boli neskôr využívané ako cintorín. Virtuálny model prináša možnosť nahliadnuť do interiéru kostola, ktorý bol odkrytý archeologickým výskumom v roku 2018. Vďaka digitalizácii môže návštevník vidieť zvyšky architektonických článkov priamo na pôvodnom mieste. Na fotogrametricky spracovanom nálezisku tak možno vidieť zvyšky stredovekej podlahy či spadnutú rebrovú klenbu.


3D model - link