IDŐUTAZÓK - Közös örökségünk - Gombaszög & Miskolc
SKHU/ETA/2001
FMP-E/2001/4.1/019


A projekt elsődleges célja a határtérségben működő, hasonló célokért tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés erősítése, hosszútávú, intézményesített, határon átnyúló partnerség kialakítása, közös szakmai programok kidolgozása, a meglévő know-how és tudás átadása a történelmi örökséghez és helyi kulturális értékekhez kapcsolódóan. A projektben a Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület és az Észak-Keleti Átjáró Egyesület szakmai közreműködői műhelymunkán és tapasztalatcserén vesznek részt a jó példák megismerése, a közös programok kidolgozása és a szakmai kapcsolatok elmélyítése érdekében. A cél egy olyan hosszútávú együttműködés kialakítása, amely során a szomszédos régiók szakemberei közösen végzik a kulturális-történelmi örökség népszerűsítését településeiken. A projektbe bevont területek rendkívül gazdag történelmi örökséggel rendelkeznek egészen a középkortól a 20. századig, amelyet a partnerek a nagyközönség számára érdekes, szórakoztató formában szeretnének átadni. Ennek érdekében innovatív, interaktív, élményalapú, közösségi programsorozatot hoznak létre: tematikus táborok és különböző tematikus túrák a határ mindkét oldalán, illetve a történelmi örökség és helyi értékek bemutatásához kapcsolódó tevékenységeket valósítanak meg: virtuális 3D modellek, brosúra készítése, web-aloldal fejlesztése. Az "IDŐUTAZÓK" projekt a Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület és az Észak-Keleti Átjáró Egyesület első közös projektje. A két szervezet hasonló profilja - régészet, történelmi és társadalomtudományi kutatások, közösségépítés, helyi értékek megőrzése - megalapozza a sikeres, hosszútávú együttműködést.

#TIMETRAVEL #InterregSKHU #PartnerségetÉpítünk #EurópaiUnió

http://www.viacarpatia-spf.eu/

https://www.skhu.eu/

SKHU logó
Via Carpatia
Partnerséget építünk

CESTOVATELIA ČASOM - Naše spoločné dedičstvo - Gombasek & Miskolc
SKHU/ETA/2001
FMP-E/2001/4.1/019

Prvoradým cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi organizáciami v pohraničí s podobnými zámermi, vytvorenie dlhodobého, inštitucionalizovaného cezhraničného partnerstva, vypracovanie spoločných odborných programov, odovzdávanie existujúceho know-how a vedomostí v súvislosti s historickým dedičstvom a miestnymi kultúrnymi hodnotami. V projekte sa odborníci Občianskeho združenia Pre rozvoj Gombaseku a združenia Észak-Keleti Átjáró Egyesület (Združenie Severo-východný priechod) zúčastňujú workshopov a výmeny skúseností v záujme prehlbovania odborných vzťahov, vypracovania spoločných programov a spoznania dobrých príkladov. Cieľom je vytvorenie takého dlhodobého partnerstva, v rámci ktorého sa odborníci susedných regiónov spoločne podieľajú na popularizácii kultúrno-historického dedičstva vo svojich obciach. Územia zapojené do projektu majú nesmierne bohaté historické dedičstvo siahajúce od stredoveku po 20. storočie, ktoré by partneri chceli odovzdávať širokej verejnosti v zaujímavej a zábavnej forme. Za týmto účelom vytvárajú inovatívnu, interaktívnu a na zážitkoch založenú sériu programov: tematické tábory a rôzne tematické túry po oboch stranách hranice, resp. aktivity spojené s prezentáciou historického dedičstva a miestnych hodnôt: virtuálne 3D modely, tvorba brožúry, vývoj webových podstránok. Projekt „CESTOVATELIA ČASOM” je prvým spoločným projektom Občianskeho združenia Pre rozvoj Gombaseku a Združenia Severo-východný priechod. Obidve združenia majú podobný profil (archeológia, historický a spoločenskovedný výskum, budovanie komunity, zachovanie miestnych hodnôt), na čo sa môže zakladať úspešná, dlhodobá spolupráca.

#TIMETRAVEL #InterregSKHU #BudujemePartnerstvá #EurópskaÚnia

http://www.viacarpatia-spf.eu/

https://www.skhu.eu/

SKHU logo
Via Carpatia
Budujeme partnerstva

Régésztábor & projekt workshop

Kalandokkal teli hétvége Gombaszögön. Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület partnerszervezettel való workshopon kívül háromnapos Régésztábort szerveztünk, ahol sajtótájékoztató, szakmai bemutatók és restaurátori műhelymunkák mellett brigádoztunk a pelsőci Miklóssy kriptánál és nyílt napot tartottunk a pálos monostornál.


Archeologický tábor & projekt workshop

Víkend plný dobrodružstva v Gombaseku. Okrem workshopu s partnerským združením Észak-Keleti Átjáró Egyesület sme organizovali počas troch dní v rámci podujatia Archeologický tábor tlačovú besedu, odborné prehliadky, reštaurátorské workshopy, brigádu pri hrobke Miklóssyovcov a deň otvorených dverí pri pavlínskom kláštore.

Régésztábor & projekt workshop/ Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 01
Régésztábor & projekt workshop/ Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 02
Régésztábor & projekt workshop/ Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 03
Régésztábor & projekt workshop/ Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 04
Régésztábor & projekt workshop/ Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 05
Régésztábor & projekt workshop/ Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 06
Régésztábor & projekt workshop/ Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 07
Régésztábor & projekt workshop/ Archeologický tábor & projekt workshop, 2021.10.22 - 2021.10.24 - 08

Projekt workshop & Waldorf Tábor

A Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület munkatársaival 2021 augusztus 31. és szeptember 1. napokon meglátogattuk miskolci partnerünket, az Észak-Keleti Átjáró Egyesületet. A találkozó alkalmával közelebbről megismerkedtünk partnerszervezetünk tevékenységével és átbeszéltük készülő közös projektünk részleteit. Az összejövetel lezárásaként részt vettünk a Hámori Waldorf iskola tanévkezdő táborában Bükkszentléleken, ahol Kocskovics Péter bemutatta egyesületünk értékmentő munkásságát.


Projekt workshop & Waldorf Tábor

Členovia OZ Pre rozvoj Gombaseku s partnerským združením Észak-Keleti Átjáró Egyesület sa stretli v rámci projektového workshopu v Miskolci. V nasledujúci deň vo Waldorf tábore pri obci Bükkszentlélek Péter Kocskovics predstavil prácu a doterajšie výsledky združenia Pre Rozvoj Gombaseku.

Projekt workshop & Waldorf Tábor, 2021.08.31 - 2021.09.01 - 01
Projekt workshop & Waldorf Tábor, 2021.08.31 - 2021.09.01 - 02

Kama-bajnokság

Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület képviselői részt vettek a Gombaszög 2021 rendezvényen, ahol bemutatták szervezetük tevékenységét. Ezen kívül a fesztivál második napján kama-bajnokságot rendeztek a Darázsréten, ahol a fesztiválozók kipróbálhatták a miskolci labdajátékot.


Kama turnaj

Členovia združenia Észak-Keleti Átjáró Egyesület na festivale Gombaszög 2021 predstavili návštevníkom svoju činnosť a milovníci športu si mohli v kama turnaji vyskúšať tútu loptovú hru typickú pre mesto Miskolc.

Kama-bajnokság / Kama turnaj, 2021.07.15 - 2021.07.16 - 01
Kama-bajnokság / Kama turnaj, 2021.07.15 - 2021.07.16 - 02

Projekt workshop

A Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület és az Észak-Keleti Átjáró Egyesület első találkozója Gombaszögön. Az egyesületünk tevékenységeinek ismertetése után megkezdtük a közös munkát.


Projekt workshop

Prvý workshop partnerských združení v Gombaseku. Po oboznámení sa s činnosťou oboch združení sme začali spoločnú prácu.

Projekt workshop, 2021.06.30