Általános szerződési feltételek és adatvádelmi irányelvek

1. Általános rendelkezések

Ezen szerződési feltételek a Sine Metu P.T. (a továbbiakban Üzemeltető) valamint a vásárló (a továbbiakban Vásárló) jogait és kötelességeit határozzák meg az Üzemeltető www.gombaszog.sk (a továbbiakban gombaszog.sk) domain név alatt elérhető internetes webáruházon és a jegyelővételi információs rendszeren keresztül történő értékesítés során. Az alábbi szerződési feltételek kapcsán a Szlovák Köztársaság törvényei a mérvadóak.

Üzemeltető és Vásárló (a továbbiakban Szerződéses felek): A szerződési feltételek gombaszog.sk internetes oldalon történő vásárlás esetén érvényesek. A szerződési feltételek a www.gombaszog.sk internetes oldalon való megjelentetésükkel lépnek érvénybe. Minden más kapcsolatról az Üzemeltető és a Vásárló közt, amelyek nincsenek az általános szerződési feltételekbe foglalva, az 513/1991 számú törvény rendelkezik. Vásárlónak számít az a természetes vagy jogi személy, aki elektronikus úton a gombaszog.sk oldalról árut rendel. Az elektronikus rendelés alatt az elküldött elektronikus formanyomtatvány értendő, amely a Vásárló adatait, valamint a gombaszog.sk elektronikus üzlet kínálatából rendelt árut, valamint annak az elektronikus üzlet által megadott teljes árát tartalmazza. Árunak számít minden, az Üzemeltető által a gombaszog.sk oldal érvényes árlistáján közzétett termék vagy szolgáltatás.

Az Üzemeltető elérhetőségei:
Sine Metu P.T.
97946 Moča - Dunamocs 37
Szlovákia
Telefonos elérhetőség: +421 917 746 851 (10.00 és 18:00 közt hívható)
E-mail: info@gombaszog.sk
A Vásárló elektronikus árurendelése és a fizetés menete, ahogy a Vásárló személyes adatai is, védettek. A személyes és bizalmas információk biztonságosan mentésre kerülnek a gombaszog.sk oldalon.

A rendezvény az éppen hatályos járványügyi rendeleteknek megfelelően valósul meg.

A rendezvényen való részvétel feltételeiről és a Közegészségügyi Hivatal, valamint az Egészségügyi Minisztérium aktuális rendelkezéseiről a szervező nem köteles a rendezvény résztvevőit informálni, ezért kérjük, az aktuális rendelkezésekről és a tömegrendezvényeken való részvétel feltételeiről tájékozódj a korona.gov.sk oldalon.

2. Rendelés

Az elektronikus rendelés érvényességének feltétele az elektronikus formanyomtatvány valós és teljes kitöltése. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vásárló hiányos, ill. hibás regisztrációjából kifolyólag keletkezett. Ide tartozik a rendelési folyamat utasításainak be nem tartása, vagy a rendelési felület bármi nemű manipulálása is. Az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vásárlót saját hibájából érte. Az Üzemeltető által fogadott elektronikus rendelés a vásárlói szerződés érvénybe lépését jelenti. A vásárlói szerződés az Üzemeltető és a Vásárló közt az elektronikus rendszerben történő érvényes igazolás alapján lép életbe. A tovább gomb lenyomása után, a vásárlónak legfeljebb három órája van, hogy megvegye, ill. kifizesse a jegyét. Ezt követően a rendszer ugyanis megszakítottnak jelöli a rendelést. Az Üzemeltető köteles e-mail üzenettel igazolni (a Vásárló által az elektronikus rendelés során megadott érvényes e-mail címre) az elektronikus rendelés tartalmát, amint azt az Üzemeltető kézhez kapta, különben a vásárlói szerződés a szerződéses felek közt nem lép életbe. A Vásárló köteles az Üzemeltető által e-mailben küldött elektronikus rendelésről szóló visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Abban az esetben, ha az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail és az elektronikus rendelés közt eltérések mutatkoznak, a Vásárló köteles az Üzemeltetőt erről e-mailben tájékoztatni az info@gombaszog.sk címeken. Az elektronikus rendelés fő feltételeinek a következők számítanak:
a. A Vásárló önigazolása, azaz a fizikai személy, ill. jogi személy neve, címe, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím).
b. A katalógusból rendelt áru kódja vagy leírása.
c. A rendelési utasítások pontos követése
Ha a rendelés nem tesz eleget a fent említett feltételeknek, nem tekinthető teljesnek. Az Üzemeltető ilyen esetben megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vásárlóval, és kitölti/pontosítja a szükséges adatokat. Az elektronikus rendeléshez szükséges adatok megszerzése pillanatától a rendelés teljesnek minősül. Amennyiben a rendelés után az Ön fiókjába nem érkezett visszaigazoló levél, kérjük ellenőrizze a Spam mappát is. Ha ott sem találja, kérjük, minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben utánvételre rendelt árut Szlovákiában és nem veszi át, az eladó 30%-os kárpótlást igényelhet a megrendelés összegéből!

3. A rendelés érvénytelenítése

A Vásárlónak jogában áll indoklás nélkül érvényteleníteni elektronikus rendelését, amennyiben az Üzemeltető még nem reagált visszaigazoló levéllel. Az Üzemeltető fenntartja a rendelés (vagy a rendelés egy részének) érvénytelenítésének jogát, amennyiben az nem beszerezhető, vagy a beszerző látványos árkülönbséget szabott meg. Ilyen esetben az Üzemeltető azonnal értesíti a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló már kifizette a rendelését vagy annak egy részét, a kifizetett összeget az Üzemeltető 15 napon belül visszautalja a Vásárló számlájára.

4. Az árakról

Minden áru pontos ára megtalálható gombaszog.sk oldalon. Az Üzemeltető fenntartja az árak csökkenésének, ill. növelésének jogát. Az árak változása azoknak a honlapra kerülésükkel lép érvénybe. Az árváltozás a már megrendelt, de még át nem vett árura nem vonatkozik. Abban az esetben, ha a gombaszog.sk egy termékén egyértelműen hibás ár jelenik meg rendszerhibából vagy más okból adódóan (pl.: 0 €, -1 €), az Üzemeltetőnek nem kötelessége a feltüntetett áron adni a terméket. Ha a Vásárlónak nem felel meg a termék valós ára, jogában áll visszalépni a szerződéstől.

5. Fizetési feltételek

Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló előre fizet. A számlázást euróban vezetjük.

6. Visszalépés a szerződéstől

A Sine Metu PT. semilyen körülmények között nem váltja vissza és nem refundálja a már megvásárolt és a rendszer által kigenerált jegyet.

7. Adatkezelési irányelvek és adatvédelmi szabályzat

I. Általános rendelkezések

A Sine Metu Polgári Társulás, mint a Gombaszögi Nyári Tábor szervezője és adatkezelője, a Táborra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra jegyeket és kuponokat értékesít, ezen felül a rendezvényt lebonyolítja, az azokra látogató vendégeket a rendezvényre belépteti, továbbá magukon a rendezvényeken a saját maga, illetőleg a közreműködő partnerei által nyújtott szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosít.

A jegyvásárlás, a rendezvényre történő beléptetés, valamint a rendezvényeken a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása során, illetve az esetleges nyereményjátékok során szükséges, hogy a Társulás megszerezze (rögzítse, meghatározott ideig tárolja) a jegyvásárlók, a rendezvényekre látogató személyek, és a nyereményjátékokban részt vevők bizonyos adatait.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Sine Metu Polgári Társulás előző bekezdésben említett tevékenységének törvényes kereteit és az adatvédelem alkotmányos elveinek érvényesítését. A Társulás kijelenti, hogy az által végzett adatkezelés minden szakaszában a tisztesség és törvényesség elveinek betartásával történik. Továbbá a Társulás kijelenti, hogy személyes adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása mellett, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig kezel és azokat magáncélra nem használja fel.

II. Adatkezelő adatai

Neve: Sine Metu Polgári Társulás / Občianske Združenie Sine Metu

Bejegyezve: lásd fenn

Kapcsolattartó neve: Orosz Örs

Elérhetőség: info@gombaszog.sk, media@gombaszog.sk

III. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Gombaszögi Nyári Tábor résztvevőinek regisztrációja, jegyvásárlás biztosítása, a résztevevőkkel való célhoz kötött kapcsolattartás, a résztvevők azonosítása, a többi résztevőtől való megkülönböztetése, illetve a nyereményjáték során a nyertes vagy nyertesek felkeresése, a Sine Metu PT és a Gombaszögi Nyári Tábort társszervezői általi marketing levelek küldése, illetve a Tábor után készülő résztvevői statisztika elkészítése.

IV. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható a következő e-mail címen: media@gombaszog.sk. Az adatkezelésről szóló hozzájárulás visszavonásával az azonosítás ellehetetlenülése miatt a nyereményjátékokban és a rendezvényen való részvétel törlődik.

V. Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzáférés visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulástól számított öt évig kezeljük. A személyes adatokat a rendezvényen és a nyereményjátékok során azonosításra, illetve marketing célokra használjuk. Az adatkezelés visszavonását vagy az öt év elteltét követően az adatok anonimizálásra kerülnek és névtelenítve, kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.

VI. Kezelt adatok köre

  • vezeték-és keresztnév
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • születési dátum
  • lakcím
  • foglalkozás és annak helye

VII. Adatbiztonság

A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Sine Metu Polgári Társulás azzal meghatalmazott munkatársai és a Tábor kijelölt önkéntesei férnek hozzá, s megfelelő biztonsági szintek kialakításával védenek minden személyes adatot az illetéktelen hozzáféréstől. Az adatok titkosított hozzáférésű adatbázisban tárolódnak, a nyereményjáték illetve a jegyelővétel adatkezelő felülete és adatbázisa jelszóval védett illetve titkosított. A rendezvény során, nyomon követhető módon, a jegykezelő személyzet delegált, saját jelszóval rendelkező tagjai férhetnek hozzá az adatokhoz.

VIII. Tárolt adatok törlése

A személyes adatok törlését a media@gombaszog.sk e-mail címen lehet bármikor kérvényezni. Az adatok törlésével az azonosítás ellehetetlenülése miatt a nyereményjátékokban és a rendezvényen való részvétel törlődik. Az adatok törlése* a kérvény benyújtásától legfeljebb 5 napon belül megtörténik. Erről a kérvényező visszaigazoló e-mailt kap.

IX. Tárolt adatok lekérése

A rendszerünkben tárolt összes személyes adatot a media@gombaszog.sk e-mail címel bármikor lehet kérvényezni. Ezek között megtalálhatóak az összes nyereményjáték és korábbi jegyvásárláskor megadott adatok is. Az adatok összegyűjtése és küldése* a kérvény benyújtásától 5 napon belül megtörténik.

* A kérvényt csak az adatokhoz kapcsolható személy kérvényezheti. A kérvény hitelességét és a kérvényező azonosságát a szervezőknek jogukban áll ellenőrizni visszaigazoló e-maillel vagy telefonhívással. Az ellenőrzés sikertelensége esetén a kérvény elutasítottnak tekinthető.

9. Végső rendelkezések

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amelyet a Vásárló hibás internetkapcsolata vagy a gombaszog.sk oldalra való hibás kapcsolódás idézett elő. Az Üzemeltető felhívja Vásárlói figyelmét, hogy a gombaszog.sk honlapon közzétett információk előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a gombaszog.sk honlapról származó információk felhasználása miatt következtek be. Az Üzemeltető bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja árukészletét. Az Üzemeltetőnek jogában áll a fenti általános szerződési feltételeket megváltoztatni, ill. megtoldani. Az általános szerződési feltételek változásai a gombaszog.sk honlapra való felkerülésükkor lépnek érvénybe. Az elektronikus rendelés elküldésével a Vásárló megerősíti az Üzemeltető által közzétett szerződésben foglaltakat.