Az aradi vértanúkra emlékezünk a gombaszögi Pálos Monostornál

Szerző: Stubendek Attila

Több száz év után a gombaszögi pálos monostorrom újra élő szakrális térré válik. Az 1849- ben kivégzett 13 aradi vértanú emléknapján, az október 6-i nemzeti gyásznapon a Sine Metu Polgári Társulás a Gombaszögi Nyári Tábor szervezőivel és a Pozsonyi Magyar Intézettel együtt emlékezik meg az évfordulóról.

Az eseményen 14:30 órai kezdettel szentmisét tart Bartal Károly Tamás, a jászói premontrei prépostság nyugalmazott apátja, így a gombaszögi pálos monostor területe szakrális térként éled újjáa. A szentmise után Gris Emese kassai konzul mond ünnepi beszédet.

A megemlékezéssel egybekötött szabadtéri (eső esetén sátras) rendezvényen közreműködik a pelsőci Korona Énekegyüttes, valamint „Föl is föltekinte“ (apokrif oratórium) címmel koncertet ad a Máriáss Péter és barátai együttes.

Az esemény végén sor kerül az ásatások során feltárt földi maradványok szimbolikus sírjának a megjelölésére és megszentelésére. A gombaszögi Bebek-kempingben, a pálos monostor területén felállított szútori harangok ezúttal az aradi vértanúk tiszteletére szólalnak meg. Az ünnepi esemény után a Sine Metu Polgári Társulás frissítővel kínálja az egybegyűlteket. A rendezvény ingyenes.

A monostor

Máriáss Péter és barátai: Máriáss Péter dalaihoz a magyar népköltészet egyik legkevésbé ismert rétegéből, az archaikus népi imákból meríti ihletét. A naiv, népies szövegek tömören és művészien fogalmazzák meg a keresztény hit legnagyobb titkait. Fennmaradt régi imádságaink archaikus nyelvezetén átsüt a zsoltárok és himnuszok világa. Dallamvilágában a középkori egyházi és a magyar népzene ötvözetét teremti meg, de hangszerhasználatában utal napjaink zenéjére is. Világzenének mondható, de ennél több: őseink imádságait szólaltatja meg a 21. század emberének ajkán, hidat építve múlt és jelen között. Máriáss Péter zenéje több mint önkifejezés: ezek az imádságok népünket a legkegyetlenebb időkön is átsegítették, hitbeli, érzelmi tartópillérekké váltak.

Korona énekegyüttes: A Korona énekegyüttes a gömöri karéneklés hagyományának legfrissebb hajtása. A keménymag még Samu Katinál kezdett énekelni, és a nehéz időszakok megpróbáltatásaiban is hősiesen kiállt a kóruskultúra mellett. Korona név alatt nőikarként kezdtek működni 2012-ben. Ötödik születésnapjukra, 2017-ben egy férfikart kaptak ajándékba, így most kerek a világ és zeng az ének!

Hozzászólások

comments powered by Disqus