Izzasztókunyhó szertartás – korlátolt férőhely (12 fő)

Szerző: Nyombaszögi Tári Gábor

A cikk szerzője Balázs Attila, a Rezegtető sátor egyik működtetője.

Az izzasztókunyhó összetett, gyógyító szertartás. Szimbolikája a négy elemmel és a Földanyával való közvetlen kapcsolat. Az izzasztókunyhó jelentése röviden összefoglalva a megtisztulás és az újjászületés. Mindhárom szinten (test, lélek, szellem) való gyógyítást, a szellemi úton való járást is segíti. A tulajdonképpeni kunyhó egy anyaméhet jelképez. A Földanya méhét és saját édesanyánk méhét is, de a világ teljessége, kereksége is jelen van. Ezer ősnői minőség. Az izzított kövek sok százezer éve, “születésük” óta gyűjtik a világ rezgéseit, információit, tudását. Ezt a tudást melegíti fel a tűz, s ezt teszi láthatóvá a víz locsolásával létrejövő gőz. A tűz a férfiminőség. Itt is megjelenik tehát őseink kettős (dualista) szemlélete. Ezen szemléletmód szerint a teremtett világban ellentétpárok működnek, s a köztük lévő harmónia, feszültség hatja át életünket. Számodra is méltó kezdete lehet Gombaszögnek ez a szertartás.

Az izzasztókunyhó olyan ősi szertartás, amely a világ számtalan kultúrájának volt része vagy képezi annak részét jelenleg is. Észak-, és Közép-Amerikában maradt fent, ott a mai napig megőrizték és követik. Egyértelmű jele van annak, hogy valaha a magyar (és rokon népek) szertartásai között is jelen volt. Két írott forrás ismert, amelyekben megemlítik. Az egyik Hérodotosz beszámolója (ie. 425.) a szkíták közt tett utazásáról, amelyben így ír:

"Három faágat egymás felé hajlítottak, gyapjúanyagokkal (nemez) beborították, szorosan átkötözték és vörösen izzó köveket tettek a kunyhó közepén lévő edénybe."

A másik forrás a Kassai kódex, amelyben XIII. századi, a mongoljárás (tatárjárás) utáni időkből származó, úgynevezett "mágusperek" jegyzőkönyvei találhatók.

A két forrás tehát bizonyítja, hogy a szkítáknál mint rokon vagy mint a magyarok őseit is magába foglaló népnél az izzasztókunyhó szertartás létezett, de még tizenhét évszázaddal később is gyógyító tudásunk része volt. Azóta mint ősi "pogány" (latin eredetű szó: pagan, paganus = vidéki, népies, ma úgy mondanánk, hagyományőrző) szokást tiltották.

Ha szeretnéd Te is kipróbálni az izzasztókunyhót, a PajtaSzínház mögött keresd a Rezegtető sátrat, ahol 18:00-ig tudsz regisztrálni - az érdeklődés függvényében akár egész héten. Fontos, hogy a szertartásra fürdőruhát is hozz magaddal!

Hozzászólások

comments powered by Disqus