Sikerülhet-e változtatni Európán? - Csáky Pál és Nagy József vitája

Szerző: Tárnok Balázs

Péntek kora délután az OTP Nagysátorban ült egy asztalhoz az Európai Parlament két frissen megválasztott felvidéki magyar képviselője, Csáky Pál és Nagy József, hogy ismertessék az európai népképviseleti szervvel kapcsolatos nézetekeit, és beszámoljanak arról, milyen célokat tűztek ki erre az időszakra.

A beszélgetés elején a felek kifejtették, hogy az eddigiekben jól együtt tudtak működni az Európai Parlamentben, és reményüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ez a jövőben így is marad. Nagy József szerint szlovákiai magyarok érdekeit Brüsszelben csak úgy lehet hatékonyan képviselni, ha az EP magyar képviselői összefognak az összmagyar érdek érvényesítésében. Az együttműködés kapcsán saját pártcsaládját, az Európai Néppártot is kritikával illette. Szerinte a kisebbségvédelmi kérdésekben gyakran könnyebb partnert találni a liberálisok és szocialisták között, mint a néppárton belül.

Csáky Pál, Nagy József és Mózes Szabolcs Csáky Pál és Nagy József

Nagy József elmondta, egy kisebbségvédelmi egyezmény elfogadását tűzte ki célul az öt éves parlamenti ciklusára. Bauer Edit tíz évi brüsszeli tapasztalataira alapozva két napja a táborban azt mondta, hogy jelenleg az Európai Unióban nincsenek meg a politikai és jogi feltételek ahhoz, hogy egy ilyen, az európai népeket megosztó kérdésben kötelező jogi erejű dokumentumot fogadjanak el az EU égisze alatt. Nagy József ennek ellenére kitart amellett, hogy egy kisebbségvédelmi tárgyú, kötelező erejű dokumentum megszületése az Európai Unióban reális alapokon nyugszik. Bár a részletekkel és az ötlet megvalósításának mikéntjével adós maradt, azt kijelentette, hogy e célja megvalósulásának tekintetében őt a jövőben kérdőre lehet vonni. Elmondása szerint Surján László agendáját viszi tovább az EP-ben. Szerinte nagyot kell álmodni, még akkor is, ha nincs a kitűzött célokra megfelelő jogi keret.

Nemcsak a Híd képviselője vetett fel abszurditásokat az európai jogalkotás kapcsán. Csáky Pál kifejtette, hogy az Európa Tanács jogrendjét szeretné alkalmazni az Európai Unióra is. Véleménye szerint ezt meg lehet csinálni, de nem szabad kizárólag az írott joghoz ragaszkodni, mert abból nem fognak jó eredményt elérni. Azzal azonban ő is adós maradt, hogy a gyakorlatban ennek kivitelezését hogyan képzeli el. Mindezek mellett néhány perccel később már az Európai Tanács jogrendjéről beszélt, így nem lehetett egyértelmű a hallgatóság számára, hogy az ENSZ vagy az Európai Unió szervének jogrendszerét tartja-e ideálisnak az uniós jog és politika átalakításának alapul vételéhez. Mindezek ellenére csipkelődően megjegyezte, hogy láthatólag kollégája még tapasztalatlan az európai politizálás kapcsán, bár még ő sem vállalt európai politikai tisztséget.

Csáky Pál és Nagy József - a közönség A vita közönsége

A beszélgetés nem maradt csupán az európai politika medrében. Központi téma volt a részvételi arány és a pártok támogatottsága. Azon kérdésére válaszolva, hogy miként képzelik el a választási együttműködést a jövőben, Csáky Pál elmondta, hogy erre a kérdésre a válasz nagyban függ az őszi önkormányzati választások eredményétől is. Szerinte 2015 lesz az időszak, amikor nem lesznek választási nyomás alatt, és akkor kellene ezeket a kérdéseket átgondolni. Nagy József a beszélgetés végén előhozakodott az MKP Smerrel ápolt viszonyával. Nagy szerint a Híd soha nem fog együttműködni a Smerrel, és az MKP rendkívül rossz politikát folytat Fico pártjával ápolt kapcsolata tekintetében.

Hozzászólások

comments powered by Disqus