Sikerül(t)-e változtatni Európán?

Szerző: Tárnok Balázs

Értékelésre hívjuk a leköszönő szlovákiai magyar EP-képviselőket, Bauer Editet és Mészáros Alajost, valamint a jelenlegi listavezetőket, Csáky Pált és Simon Zsoltot. A két hónappal az EP választások után sorra kerülő beszélgetés alkalmas terep lehet arra, hogy a résztvevők mérlegeljék a választások eredményét, levonják a kampány tanulságait, és ismertessék az Európai Parlamenttel és annak a jövőben betöltött szerepével kapcsolatos nézeteiket.

A nagy európai államok nem kívántak belesimulni az összeurópai népbe, így az európai népképviseleti funkciója az Európa Parlamentnek nem teljes. Eleinte csak egy kvázi konzultatív testület volt, majd a jogfejlődéssel mára az Unió egyik társjogalkotó intézménye a Tanács mellett, csupán a Lisszaboni Szerződés tette az Európai Parlamentet a Tanács mellett valódi társjogalkotóvá, azzal egyenrangú jogalkotó intézménnyé. Az Európai Parlament és a Tanács közösen látják el a jogalkotási feladatokat. Az EU demokrácia-deficitjének egyik bástyája az, hogy a közvetlenül, demokratikus úton választott összeurópai népképviseleti szerv felett egy közvetlen népi felhatalmazással nem rendelkező testület helyezkedik el a jogalkotás folyamatában. Ezen okok miatt is jogosan fogalmazódtak meg szkeptikus vélemények az EP funkcionálása miatt, abban ugyanis talán mindenki egyetért, hogy a kívánt hatékonyságtól elmarad a közös európai népképviseleti szerv működése. Huszonnyolc tagállami érdek fogalmazódik meg egy teremben, ahol végül közös döntések születnek.

Vita Európa jövőjéről

A felvidéki magyarság szempontjából milyen európai népképviseleti jövőkép lehet a legeredményesebb jogaink érvényesítése szempontjából? Milyen előnyökkel jár az, hogy közösségünknek képviselői ott lehetnek az Európai Parlamentben? Az Európai Parlament – az uniós demokrácia csúcsa, a szükséges rossz, netán egy teljesen felesleges pénznyelő? Milyen tényleges szerepet tölt be a kontinensen jelenleg az EP, és miben látjuk hasznát, mi, felvidéki magyarok? Mennyire tudta mozgósítani a szlovákiai magyarokat a választáson a Híd és az MKP? Sikerül-e hozzájárulnunk egy erős Európához a jövőben, és tudunk-e a saját igényeink szerint változtatni az öreg kontinensen? A fenti kérdések vezérfonalával a vitában az európai értékekről, érdekekről és a kisebbségeket érintő jogérvényesítésről, illetve az EP választásokról, az azt megelőző kampányról és a jövőképről lesz szó. Terítékre kerül majd az is, milyen álláspontra kell helyezkednie a felvidéki magyarságnak az EP létének és működésének indokoltsága kérdésében, és milyen valós eredményeket várhatunk a következő parlamenti ciklustól jogaink bővülése tekintetében.

A 2014. július 15-20. között Kasznahorkaváralján megrendezett Gombaszögi Nyári Tábor a szlovákiai magyar nyár legnagyobb ifjúsági eseménye, de közéleti fórum is egyben. Ez az esemény ad alkalmat arra, hogy a fiatal felvidéki értelmiség megvitathassa álláspontját, vagy éppen kialakítsa nézeteit egyes közéleti kérdésekben.

Európa és a közös Európa jövője egy olyan sarkallatos közéleti kérdés, amely generációnkat jelentős mértékben érinti. Az elmúlt hatvan év integrációs folyamata miatt sem kerülhető meg az a kérdés, hogy milyen Európát képzel el a mai értelmiségi ifjúság. Hol lesz ebben az Európában a helye a szlovákiai magyarságnak, és elképzeléseink hogy valósíthatók meg? A Gombaszögi Nyári Tábor célja, hogy, mint a felvidéki magyar ifjúság találkozóhelye és fóruma, a fenti kérdésekre is válaszokat keressünk, és lehetőséget kínáljunk arra, hogy a kikapcsolódás és feltöltődés mellett a közösségünket érintő közéleti ügyeket is megvitassuk.

Hozzászólások

comments powered by Disqus