Egy beszélgetés az irodalmunkról Juhász Katalinnal

Szerző: Czímer Gábor

A Médiasátor előtt beszélgetés készítettünk, de hogy kivel is? Tessék tovább olvasni.

Hogyan mutatnád be magad?
Ez nagyon nehéz kérdés, nem tudom, röviden válaszoljak-e vagy hosszan. Ha röviden, akkor egy olyan ember vagyok, akit érdekel az irodalom és szeretek foglalkozni a szavakkal, mondatokkal, vagy inkább a mondat töredékekkel és azokat egymás alá írom. Ezeket aztán egyesek verseknek hívják.

Szerinted van-e szlovákiai magyar irodalom?
Szerintem földrajzi értelemben mindenkép van. Esztétikai értelemben azonban nincs. Ha a határokat nézzük, a szlovákiai magyar írók azok, akik a határ ezen oldalán élnek és írnak. Ha azonban valaki nem tudja, hogy ki írta, és nem tud semmit a szerzőről akkor is működnie kell a szövegnek. Esztétikai értelemben nem származik abból semmilyen előnyünk, hogy szlovákiai magyarok vagyunk.

A szövegek értelmezésekor vajon nem ad-e hozzá valamilyen új szempontot, ha egyes műveket szlovákiai magyar irodalomként értelmezünk?
Ha a szépprózai szöveg története itt játszódik, a mi vidékűnkön, vagy ha a szereplőről tudjuk, hogy egy kétnyelvű környezetben él, akkor az hozzá ad valami pluszt. A verseknél ez úgy lehet, ha a vers témája valamilyen szinten kötődik a szlovákiai magyar léthez.

Az a közös tudás vajon, ami a közösségünkre specifikus, gondolok itt olyasmire, ami az oktatási rendszerből, a kisebbségi létből adódik, vajon megkonstruál-e egy sajátos értelmezői réteget?
Ha az ember tájszavakat használ, akkor az lehet ilyen egzotikusdolog a magyarországi olvasónak, de a gömöri olvasónak nem. Az utóbbinak inkább begy ilyen „aha!” érzés lehet. Azt azonban nem tudom, hogy ez mennyire építi, vagy befolyásolja az irodalmat, annyi biztos, hogy színesebbé teszi. Nem tudom azonban, hogy mennyire fontos ez az irodalom egésze szempontjából, mivel hogy ezek csak ilyen nüánszok szerintem.

Szövegeidben használod ezeket a nüánszokat?
Nem, nem igazán, legalább is nem vettem észre magamon ezt. Lehet, hogy próbálom is kiiktatni ezeket, ki tudja, Én nem igazán gyúrok arra, hogy azonnal meg lehessen ismerni, hogy az adott szöveget egy szlovákiai magyar írta.

Hozzászólások

comments powered by Disqus