Hogy működik a globális pénzrendszer

Szerző: Hangácsi István

Sokak számára a bankok és a politika átláthatatlannak nagy játszmájának tűnhet a globális pénzügyi rendszer működése, amelyből jó pár téves és káros közhiedelem született. A 2013-as Gombaszögi Nyári Táborban Ódor Lajos (Szlovákia Költségvetési Tanács), Orbán Krisztián (Oriens pénzügyi tanácsadó cég) és Melecske Ákos (Közbeszéd) véleménycseréje révé tekinthettük bele ezen folyamatokba.

A történelem nagy gazdasági válságait gyakran különlegesnek nevezik, holott mind hasonlóak. Azonban Orbán alapján az elmúlt 20 évben komoly irányváltás történt a rendszerben: a pénzmennyiség és a gazdasági javak közti nagyon szoros kapcsolat megszűnt, amely az infláció alapjául szolgál, és jelentős mértékben befolyásolja a pénz létrejöttét is. A tanácsadó szerint 10-szer annyi volt a múltban az egy hitelre jutó teher. A bankok a hiteleken szerzik a nyereséget, amelynek csak az emberi kapzsiság szab határt a válságok formájában. Ódor szerint a korábban elsődleges szabályozók - a nemzeti bankok - elérték a lehetőségeik határát, ráadásul a szabályok kijátszására a kereskedelmi bankok létrehozták az ún. árnyékbankszektort, amely a 2008-as válság egyik fő forrása volt. Mindez pedig egy USA-beli kereskedelmi bankokat korlátozó törvény eltörlésével kezdődött 1998-ban.

Az eddigi pénzmennyiség növelés nem érte el a kívánt inflációt, mivel a feltőkésített bankok államkötvényeket vettek (a pénz így visszakerül) ahelyett, hogy kihelyezték volna azokat. Orbán Krisztián elmondása alapján ezáltal a gazdaság fontos befektetések nélkül esik el, amely aláássa a növekedést és végső soron politikai vezetést is. A szakértő szerint a legfontosabb, hogy időben ismerjék fel a vezetők egy-egy rendszer hibáit és lépjenek ki belőle, ezzel elkerülve a súlyosabb hatásokat: a jelenlegi pénzmennyiség növelés sem tartható fenn sokáig. A helyzetet tovább bonyolítják a közgazdaságtani iskolák dogmái, jelen esetben a neokonzervativizmus, amely az emberi kapzsisággal a háttérben, az önszabályozást tekintik megoldásnak, holott a valóságban ennek is volt köszönhető a 2008-as válság.

A szakértők szerint összességében a piacgazdaság az eddigi egyedüli járható út, amelyben elképzelhető a jelen problémákkal teli rendszer megreformálása.

Hangácsi István

Hozzászólások

comments powered by Disqus