Interjú Velebný Csillával, a Diákhálózat elnökével

Szerző: zoldkiskanna

Az Ifjúsági Kerekasztal keretében a Via Nova ICS, a Cserkészszövetség, a Ponte, a SJE HÖK és a Diákhálózat képviselői beszélgettek. A Diákhálózat elnökét, Velebný Csillát kérdeztük.

Mi a szervezet célja?
A Diákhálózat a felvidéki magyar egyetemisták országos ernyőszervezete. Tagszervezetei révén három országban és nyolc egyetemista városban működik: Ady Endre Diákkör (Prága), Kazinczy Ferenc Diákklub (Brünn), József Attila Ifjúsági Klub (Pozsony), Nagyszombati Diákkör, Juhász Gyula Ifjúsági Klub (Nyitra), Jókai Mód Diákkör (Komárom), Kassai Ifjúsági Közösség, Kaszás Attila Diákkör (Budapest). Célunk egyrészt a helyi klubok összefogása és segítése, másrészt országos szinten a felvidéki magyar egyetemisták érdekvédelme, oktatási és a kulturális életének megszervezése. A Diákhálózat a következő magyar diplomás értelmiség összetartozás-tudatának erősítése érdekében jött létre, hogy a három országban tanuló fiatalokat társadalmilag hasznos célok jegyében egyesítse.

Kiket szólít meg a szervezetük?
Elsődleges célcsoportunk a fiatal egyetemisták és középiskolások. Szélesebb körben viszont igyekszünk megszólítani minden demokratikus értékrendet valló felvidéki fiatalt, akit a szlovákiai magyarság fejlesztése motivál.

Milyen kapcsolatban vannak más szlovákiai magyar ifjúsági civilszervezetekkel?
Jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Ifjúsági Konferencia minden felvidéki tagszervezetével - a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatával, a Via Nova Ifjúsági Csoporttal, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel, a Fiatal Reformátusok Szövetségével, a Keresztény Ifjúsági Közösségekkel, a Magyar Ifjúsági Közösséggel és a TANDEM-mel -, valamint a Rákóczi Szövetség helyi tagszervezeteivel is. Partnereink közül kiemelném a  Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatát, akikkel közösen látjuk el a felvidéki magyar egyetemisták érdekképviseletét, valamint a TANDEM nonprofit szervezetet, akik stratégiai partnereink a szervezetépítés és a készségfejlesztő programok terén.

Mik a szervezet tervei a jövőre nézve?
A szervezetnek az évek során stabil profilja alakult ki. Az olyan programok, mint a Felsőoktatási Tájékoztató Körút, Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia, szakmai gyakorlatok, műhelytáborok és diákönkormányzati vezetőképzők, a Gombaszögi Nyári Tábor, a Gímesi Gólyatábor vagy az Alma Mater egyetemista lap hosszú évek óta segítik közösségeink építését és összefogását, valamint hozzájárulnak a jövőbeli magyar értelmiség kineveléséhez. Ezen programsorozatot kívánjuk folytatni a jövőben is, úgy, hogy lebonyolításukba minél több fiatalt bekapcsoljunk.

Saját programjainkon kívül élénken bekapcsolódunk más szervezetek projektjeibe is, ezen a ponton a határon túli magyarok identitás-megőrzése érdekében tevékenykedő Rákóczi Szövetséget és a különböző kétnyelvűségi kezdeményezéseket kell kiemelni. A továbbiakban is törekedni fogunk arra, hogy segítsünk minden olyan kezdeményezést, mely közösségünk gazdagítását és fejlesztését szolgálja.

A Diákhálózat tevékenységében hiánypótló szerepet tölt be. A szervezet három országon átívelő jellege nem csak a DH egyedülállóságát határozza meg, de óriási lehetőségeket rejt magában az érdekérvényesítés terén is. A jövőben ezt a vonalat szeretnénk erősíteni. Tudatosítjuk, hogy szervezetünk az elmúlt pár évben túllépte saját kereteit és érezzük az ezzel járó felelősséget, ugyanakkor pozíciónkhoz mérten szeretnénk kivenni részünket a közösség érdekeinek képviseletében is - elsősorban a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának, Szlovákia Ifjúsági Tanácsának, a Magyar Ifjúsági Konferenciának és más ernyőszervezetek munkájába történő bekapcsolódással.

Hogyan látod te, mint a szervezet vezetője a szlovákiai magyar ifjúság jövőjét?
Egy kisebbségi közösség esetében hatványozottan érvényes, hogy sikerességének záloga az innovációra fogékony és a kihívásokra releváns válaszokat adni képes értelmiségben rejlik. Ezen a területen a szlovákiai magyarság erős hiányosságokkal küzd, ez egy komoly kihívás. Hogy a következő generációt egy ilyen pozitív szellemi beállítottság jellemezze, annak érdekében sokat tehetünk. Hiszem, hogy más szerveződésekkel történő témaközpontú összefogással ez a feladat elvégezhető.

Hozzászólások

comments powered by Disqus