Interjú Gubík Lászlóval, az ICS elnökével

Szerző: Czímer Gábor

Ma reggel indulnak a táborban az előadások. A közéleti program egyik első pontja az Ifjúsági Kerekasztal. Ennek keretében a Via Nova ICS, a Cserkészszövetség, a Ponte, a SJE HÖK és a Diákhálózat képviselői beszélgetnek majd. A Via Nova Ifjúsági Csoport elnökét, Gubík Lászlót kérdeztük.

Össze tudnád-e néhány szóval foglalni, mi is a Via Nova Ifjúsági Csoport és milyen területeken tevékenykedik?
A Via Nova tevékenysége olyannyira sokrétű és arculata olyannyira sokoldalú, hogy nagyon nehéz pontos definíciót nyújtani a szervezetről. Profilunkban egyszerre van jelen a civil, a mozgalmi, a szakmai és a politikai jelleg. Többször bírálták is már emiatt a szervezetet, és minden bizonnyal még fogják is, hogy döntsük végre el, „civilkedni” akarunk vagy politizálni, ha politizálni, akkor MKP-n belül vagy azon kívül, ha párton kívül, akkor az mellett vagy attól függetlenül. Két dolgot állíthatok biztosra. Egyrészt elsősorban ifjúsági szervezet vagyunk, melynek lehetőségeiből és mozgásteréből igyekezünk kihozni a maximumot. Másrészt szolgálni akarunk és munkánk által a felvidéki magyar fiatalságot egy egységes közösséggé kovácsolni. Tevékenységünk tehát 4 területet ölel fel, és ez a komplex profil jellemzi majd a Via Novát 2013-ban is.

Az egyik terület a szakmai tevékenység, melyre jó példa a beiratkozási körút, illetve egyes egyetemistáink és friss diplomásaink publikációi. Véleményem szerint ez az a szféra, ahol a Via Novának a legjobban erősödnie kell, ezért idén nagyobb hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és utánpótlás-nevelésre. Néhány régióban tehetségkutató versenyek kerülnek megrendezésre alapiskolások számára már tavasszal, majd később az ősz folyamán, és Kantár Csaba emléke előtt tisztelegve, szeretnénk létrehozni egy díjat is, mellyel a legtehetségesebb fiatal költőket jutalmaznánk.

A másik terület a mozgalmi tevékenység, melynek keretében a szakmai érvek hangsúlyozása mellett idén is részt veszünk a kétnyelvűséget szorgalmazó projektben, idén is folytatjuk a névmagyarosítást népszerűsítő akciót, idén is kiállunk a kettős állampolgárság újbóli lehetővé tétele mellett és természetesen idén is támogatunk minden egyes nemzeti sorskérdéseinket érintő megmozdulást.

A harmadik terület a közösségépítés, mely elsősorban rendezvények szervezése által valósul meg. Itt most egyes nemzeti ünnepeinkhez vagy más jeles alkalmakhoz köthető régiós szinten megvalósuló rendezvényekre külön nem térnék ki, és a két országos szintű szórakoztató jellegű rendezvény, úgy mint a kamocsai Határtalan fesztivál vagy a rimaszombati Katalin-bál mellett, mely a Kárpát-medence tán legnagyobb ifjúsági bálja, három nagyobb falatot említenék, melyeknek idén a legnagyobb figyelmet szenteljük.

Áprilisban indult a felvidéki labdarúgó bajnokság, melynek döntőjére júliusban kerül sor. A Szabad Újság és a Via Nova lelkes fociőrültjei összedugták fejüket, és létrehoztak egy országos kispályás bajnokságot, ahol a régiók legjobbjai a körtornák után az országos nagydöntőben találkoznak. 40 csapat vágott neki a küzdelmeknek Szenctől Nagyszelmencig, és a pazar visszhang arra serkenti majd a szervezőket, hogy folytassák az FLB-t egy következő évaddal.

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli idén a Via Nova nyári tábora, a Kapocs Tábor, így erre a jeles eseményre megkülönböztetett figyelemmel tekintünk, és a főszerepet idén a szervezet történelmének és az elmúlt évek jeles tagjainak szánnánk. Harmadikként pedig eddigi legnagyobb rendezvényünket, a martosi szabadegyetemet említeném, mely nemcsak a tagságnak és nemcsak a fiatalabb generációknak szól, hanem értékes kikapcsolódást jelent a nyári napokban közösségünk számára szervezeti és generációs megkülönböztetés nélkül. Szeretnénk belőle hagyományt teremteni, hogy a jövőben a felvidéki magyar közösség valódi ünnepévé váljon, melyet magáénak érez minden magyar ember a szülőföldünkön.

A negyedik terület a politikai tevékenység, melynek gerincét a novemberi megyei önkormányzati választásokra való felkészülés és az azokon történő lehető legjobb szereplés képezi majd. Ezt megelőzően remélhetőleg új együttműködési megállapodást kötünk a Magyar Közösség Pártjával, hiszen a régi a parlamenti választásokat követően hatályát vesztette. A párt új alapszabálya értelmében a párt és az ifjúsági társszervezet viszonyát az együttműködési megállapodás szabályozza, ennek részletei kerülnek tehát nemsokára újra megtárgyalásra.

Mik a szervezet alapvető értékei?
Az alapvető értékek között a szülőföldhöz ragaszkodást, magyar nemzeti identitástudat erősítését a fiataljainkban, a rendezvények és közhasznú tevékenység általi közösségépítést, valamint a jövő nemzetileg elkötelezett és közösségünk jövője iránt felelősséget érző értelmiségének felnevelésében való közreműködést emelném ki.

Mik a szervezet céljai?
Az elsődleges célok benne foglaltatnak az már említettem korábban. A másodlagos célok, hogy ezen értékek mentén egy vonzó és markáns arculattal bíró ifjúsági mozgalmat építsünk ki, melyben az iránytűként szolgáló értékek mellett felsorakozik a lehető legtöbb felvidéki magyar fiatal. Úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú közösségünk jövője szempontjából, és a végcél szempontjából lényegtelen, mely ifjúsági szervezet válik e folyamat zászlóshajójává. A lényeg, hogy az értékelvű ifjúsági közösségépítés szilárd alapokra kerüljön. A Via Novával erre törekszünk.

Melyek a szervezet legfőbb programjai, mióta valósítja meg ezeket az ICS?
Ezeket már lényegében felsoroltam. Szemezgetve a legjelentősebbek közül:
Kapocs Tábor (Via Nova nyári tábora) 2004-től, beiratkozási körút (magyar gyermeket magyar óvodába és iskolába) 2007-től, Katalin-bál (500 fős ifjúsági bál Gömörben) 2008-tól, Határtalan Fesztivál (2008-tól), Ki a vagány a vidéken (tehetségkutató alapiskolásoknak) 2013-tól, felvidéki labdarúgó bajnokság (országos futball liga) 2013-tól, martosi szabadegyetem 2013-tól.

Kit kívántok megszólítani? Célcsoportja-e a szervezetnek azok a szlovákiai magyarok, akik szlovák-magyar kétnyelvű környezetben szocializálódtak?
Lévaiként én is állíthatom, hogy kétnyelvű közegben szocializálódtam. Természetesen minden magyar ajkú felvidéki fiatalt meg kívánunk szólítani. A két legfontosabb szempont a magyar nyelv ismerete, valamint a szülőföldön maradás és szülőföldön boldogulás. Világnézeti, ha úgy tetszik ideológiai megkülönböztetés nincs. A vezetőség kivétel nélkül a polgári konzervatív értékrend mellett teszi le a voksát, és nemzetileg erőteljesen elkötelezett, de gyűjtőszervezetként minden magyar fiatalt szívesen látunk a szervezetben, akinek fontos szülőföldje, legyen az egy galántai bulizó zsúrfiú vagy egy rimaszombati focista cigánygyerek, vagy egy Nagy-Magyarország pólóban tomboló nagykaposi rocker. A Via Novában mindegyik otthonra és közösségre talál.

Hogyan viszonyul az ICS a szlovák többséghez? Van-e például szlovák civil szervezet vagy civilszervezeti fórum, ahol érvényesítik a szlovákiai magyar fiatalok érdekeit?
A Via Nova tagja a szlovákiai jobbközép pártok ifjúsági szervezeteit és társszervezeteit tömörítő Polgári Demokratikus Ifjúságnak (Občiansko-demokratická mládež), melynek tagjai Szlovákia Kereszténydemokrata Ifjúsága (Kresťansko - demokratická mládež Slovenska), az Új Nemzedék (Nová Generácia), a Szlovákia Ifjúsági Tanácsa (Rada Mládeže Slovenska) és az Európai Demokrata Diákok (European Democrat Students), bár tény, hogy az együttműködés e szervezetekkel lehetne szorosabb is. Ősszel egy projektben veszünk részt, melyet Szlovákia nemzeti közösségeinek ifjúsági szervezetei közösen szerveznek. Lengyel, ruszin, cseh, német és zsidó ifjúsági szervezetekkel közösen foglalkozunk majd a szlovákiai nemzeti közösségek sorsával egy konferenciasorozat keretén belül.

Milyen kapcsolatban vagytok más szlovákiai magyar ifjúsági civilszervezetekkel?
Korrekt, sőt baráti kapcsolatot ápolunk a Magyar Ifjúsági Konferencia felvidéki régiójának tagszervezeteivel, így a Diákhálózattal, a Fiatal Reformátusok Szövetségével, a Keresztény Ifjúsági Közösségekkel, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatával, a Magyar Ifjúsági Közösséggel és a Tandemmel is. Ezenfelül megemlíteném még a tevékenységét elsősorban Galánta környékén kifejtő Bonitát, és – bár elsősorban nem ifjúsági szervezetről van szó –, de a Rákóczi Szövetség tagszervezeteivel való együttműködést is. Kifejezetten örülök a hallgatói önkormányzat aktivitásának. Tevékenységük kiváló példa arra, miként lehet a felelősségteljes közéleti szerepvállalást összeegyeztetni a hallgatói érdekképviselettel, anélkül hogy maga a HÖK függetlensége sérülne.

Milyen a szervezet kapcsolata a politikai pártokkal? Tervez-e a szervezet vagy annak néhány vezetője részt venni közvetlenül a politikai életben?
Ifjúsági társszervezete vagyunk a Magyar Közösség Pártjának, de nem előfeltétel a párttagság. Jogilag polgári társulás a Via Nova, mely egy együttműködési szerződés szabta keretek között partnere az MKP-nak. A tagság nagy része nem tagja a pártnak, de szeretnének hozzájárulni szűkebb vagy tágabb pátriájuk szebbé és jobbá tételéhez, aminek politikai hátterét elvi síkon az MKP-ban találják meg, ezért ezt a politikai szubjektumot támogatják. A vezetőség tagjai között már önkormányzati képviselők, helyi és járási MKP-s vezetők is vannak, Samu István személyében pedig a párt országos elnökségének tagjai között is szerepel egy Via Nová-s. Remélhetőleg a folyamat folytatódik, és egyre több fiatal jut szóhoz és szerephez a felvidéki magyar politikában, akár már a most soron következő megyei választások alkalmával is.

** - Mik a szervezet tervei a jövőre nézve?**
A 2011-es tisztújítás során elnökké választásomkor azt a célt fogalmaztam meg, hogy ami a strukturális és politikai szervezettséget illeti, úgy a felvidéki magyar fiatalok gyűjtőszervezetévé, ami pedig a működését illet, úgy a legaktívabb és legvonzóbb, szakmai téren is épülő ifjúsági szervezetté kívánom tenni a Via Novát. Ennek megvalósításához megfelelő, ráadásul korban még ifjúságpolitikában is fiatalnak számító csapat állt össze, és nyugodtan kijelenthetem, hogy az elmúlt egy évben soha nem látott fordulatszámon folyt a szervezet működése. Túlzott elbizakodottságra vallana azt állítanom, hogy a célok maradéktalanul megvalósultak, sőt még mindig csak a munka elejénél tartunk, de ha megnézzük az egyes régiókban megvalósuló rendezvények mennyiségét, megfigyeljük a szervezet nyilatkozatainak, akcióképességének és mediális megjelenésének fogadtatását vagy épp a Via Novát is képviselő jelöltekre leadott szavazatok számát, illetve a pártban történő még mindig óvatos, de egyre biztosabb fiatalítást, úgy azt kell mondanom, nem járunk rossz úton. Sokan csak 2011-ben fedezték fel maguknak a Via Novát a felvidéki magyar közösségi élet térképén, és egyre nő a szimpatizánsaink tábora. A cél egy egészséges nemzeti öntudatú és közösségéért felelősséget viselő nemzedék kineveléséhez, illetve a felvidéki magyar politikai utánpótláshoz való tevékeny hozzájárulás.

Hogyan látod Te mint a szervezet vezetője a szlovákiai magyar ifjúság jövőjét?
A fiatalok közügyek felé fordítása egyáltalán nem könnyű feladat. Mint minden közösségi munka, ez is számos erőfeszítéssel, gyakran viszonzatlan odaadással jár, ezért aki ebbe belevág, annak tisztában kell lennie az ezzel járó nehézségekkel, nehogy aztán egy-két csalódás eltántorítsa az útról. Nézzük csak meg, mekkora munkát fejtenek ki a nemzeti közösséget szolgáló kulturális szervezetek, hogy egy-egy rendezvényükre több látogatót csábítsanak, vagy mekkora erőket mozgósít a nemzeti közösséget szolgáló politikai párt, hogy meggyőzze a választópolgárokat és nagyobb támogatáshoz jusson. A biztos sikerre nincs se recept, se garancia. Azt szoktam mondani, hogy ha a szenior szervezetek ilyen komoly kihívásokkal küzdenek, akkor nekünk ma ifjúsági szinten hatványozottan erősebb ellenszélben kell dolgoznunk. A fiatalok nemzeti ügy mellé állításának, közügyek iránti felelősségérzetük felébresztésének – ami egy számbeli kisebbségben élő nemzeti közösség életében ideális esetben megegyezik – nem kedvez sem a korszellem, sem az idehaza uralkodó állapotok, és egy tizenéves gimnazistának, egy huszonéves egyetemistának vagy harmincéves kezdő munkavállalónak teljesen másban nyilvánul meg a nemzeti öntudata, mint mondjuk a Csemadok vagy az MKP alapbázisának. Direkt politikai üzenetek közvetítésével, illetve kizárólag a nemzeti szólamok hangoztatásával ma csak a fiatalok egy jól körülhatárolható részét tudjuk bűvkörünkbe vonni. A fiatalok szélesebb rétegének megszólításához laza és fiatalos nyelvezetre, a közösségi ügyek és a felvidéki magyarság szolgálatának vonzóvá tételére és biztonságos jövőkép nyújtására van szükség. Ezt elsősorban közösségépítő rendezvények, úgy mint nyári táborok, vezetőképzők, sportesemények, koncertek, magyar bulik szervezésével lehet elérni. A fiatalokat tehát nem politikusként tudod megszólítani, hanem úgy, ha magad is fiatalként viselkedsz.

Köszönöm a válaszokat.

Hozzászólások

comments powered by Disqus