Metamatematika - Vendégünk Keszegh István

Szerző: Stubendek Attila

A Gombaszögi Nyári Tábor pénteki napjának vendége egy igazi tanárlegenda. Keszegh István neve elválaszthatatlan a szlovákiai magyar matematika-oktatástól és tehetséggondozástól. Akit tanított, az tudja, nem csak a matematikai problémák megfejtését oktatja nagy sikerrel, hanem a gondolkodásmódot is, amivel a világ egyéb dolgait is lehet elemezni, becsülni, és aprólékosan, vagy éppen elegánsan megoldani.

Keszegh tanár úr a komáromi magyar gimnáziumban érettségizett, diplomáját Prágában, a Károly Egyetemen szerezte. Főiskolai éveiben prágai Ady Endre Diákkör oszlopos tagja volt. A nagymegyeri gimnázium után visszatért a komáromi alma materbe, immáron mint tanár. 1985-ben igazgatóvá nevezték ki, néhány év alatt felvirágoztatta a komáromi gimnáziumot mind a tanulók létszámát, mind a az oktatás minőségét illetően.

A tanításon túl a tehetséges diákok gondozását is felvállalta. Életre hívta a PROMATEK Társaságot, amely a fiatal szlovákiai magyar tálentumok felkarolását, tudásuk fejlesztését tűzte ki célul. A Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematika Versenyt meghonosította a Felvidéken is, a szlovákiai forduló főszervezőjeként. Diákjai versenyekre, tehetséggondozó táborokba járnak, ahol nem csak új ismereteket, de életre szóló barátságokat is kötnek, ami a tudományos életben aranyat ér. Keszegh István számos tanítványa lett eredményes, mi több, győztes országos és nemzetközi matematikaversenyen, akik ma a világ legjobb egyetemein tanítanak, kutatnak, vagy neves cégeknél kamatoztatják a középiskolában megszerzett tudásukat.

Ma a komáromi Selye János Gimnázium és a Selye János Egyetem tanára, valamint a Veszprémi Műszaki Egyetem tehetséggondozó programjának oktatója. 2004-ben megkapta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Felvidéki Magyar Pedagógus Díját, majd a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium Szent Gorazd-emlékérem kisplakettjét is.

Keszegh István nem csak matematikus diákjai közt számít kedvelt oktatónak. Tipikus tanárember: köpenyben érkezik az órára, mosolyogva feleltet, igazi rajongással magyarázza a problémát és a megoldáshoz vezető utakat, de a közélet aktuális kérdéseit is rendszeresen boncolgatja diákjaival. Az újság trükk nem működik nála: azzal nem lehet elhalasztani a dolgozatot, ha egy friss újságot talál a katedrán – reggel már elolvasta –, viszont ha valaki jelzi, hogy nem készült, nem hívja ki felelni.

Óráinak sajátos hangulata van, ami miatt a legtöbb diáknak kellemes élménye fűződik Keszegh tanár úrhoz, hivatástól, szakmától függetlenül. A Tábor pénteki napján szó lesz a matematikáról és mindenről, ami mögötte van: a tanárságról, diákságról és vicces órai történetekről is. Keszegh Istvánt volt diákjai faggatják, de mindenki más számára is nyitott a lehetőség, hogy egy valódi tanárlegendától kérdezzen!

/Kép: youtube, életrajzi forrás: Felvidék.ma/

Hozzászólások

comments powered by Disqus