Partnereink

Szerző: Nyombaszögi Tári Gábor

A Gombaszögi Nyári Tábor évről-évre egyre több résztvevőt vonz, ami azzal is jár, hogy a táborozók érdeklődési köre is szélesedik. A tábor kivitelezésébe ezért több társzervezőt is bevontunk, hogy közösen színvonalas és változatos programot alakíthassunk ki. Partnereink közt találhatóak szlovákiai magyar hírportálok, önkormányzatok, valamint hazai és magyarországi civil, illetve szakmai szervezetek. Főleg az utóbbiak száma növekedett meg az idén, kiegészülve a kulturális szervezetekkel és egyéb civil csoportokkal.

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány

www.prominoritate.hu
A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány egy független, közhasznú szervezet, melynek célja a hazai és más Európában élő etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére. Az alapítvány hozzá kíván járulni a közép-és kelet-európai nemzeti kisebbségek hatékonyabb védelméhez.

Bumm.sk

www.bumm.sk
A 2005-ben alakult, azóta folyamatosan fejlődő, mára az egyik legfontosabb szlovákiai magyar hírportál. A napi, főleg országos jelentőségű hírek mellett blogjai is ismertek. A Gombaszögi Nyári Tábor állandó médiapartnere.

Új Szó

www.ujszo.com
Az 1948-ben először megjelenő Új Szó egy magyar nyelvű szlovákiai napilap, a Petit Press csoport tagja, amelyhez tartozik a legolvasottabb politikai napilap, a Sme is. A szlovákiai magyarság viszonylatában monopol helyzetben lévő napilag szerkesztősége Pozsonyban található, jelenlegi főszerkesztője Molnár Norbert.

Fórum Intézet

www.foruminst.sk
A szlovákiai magyar társadalomtudományi közeg egyik legjelentősebb intézménye. 1996 óta jelentős szerepet vállal a szlovákiai kisebbségek, de főként a helyi magyar közösség helyzetének és problémáinak átfogó értelmezésében.

SJE Hallgatói Önkormányzat

www.sjehok.org
Az egyetlen szlovákiai magyar hallgatói önkormányzat, amely a komáromi Selye János Egyetem diákságának érdekeit képviseli 2004-től. Mindemellett kisebb-nagyobb közösségi programokat is szervez az egyetemi buliktól kezdve, a gólyatábor, egyetemi bál és a Komáromi Egyetemi Napokig.

Rákóczi Szövetség

www.rakocziszovetseg.org
A Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, a szomszédos országokban a kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatása, a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítése, valamint II. Rákóczi Ferenc szellemi örökségének népszerűsítése, melyet egy rendkívül fiatal és dinamikus tagsággal valósít meg.

Magyar Interaktív Televízió

A Tábor médiajelenlétének egyik meghatározó közvetítő csatornája a Magyar Interaktív Televízió, akik jóvoltából számos program követhető élőben a világhálón.
Facebook-oldalukon így fogalmaznak: "Mi élő televíziót akarunk. Azt mutatni, ahogyan történik, annak hibáival együtt is, olyannak, amilyen az életünk, kozmetikázatlanul. Jó lenne olyan médiastruktúrát kialakítani, hogy a kép, amit magunkról közlünk egymással, a többséggel és a nagyvilággal, a lehető legobjektívebb legyen. Mert ami a szlovák médiából hellyel-közzel lejön, az egyrészt esetleges, másrészt a többség szűrőjén keresztül közvetítődik az ország felé, és olyan nüanszok sikkadnak el, amelyek számunkra fontosak. Legtöbbször valami negatív dolog kapcsán szólítanak meg bennünket. Ugyanakkor rengeteg esemény történik nap mint nap a kultúrában, vagy akár az oktatás, kutatás, a tudomány területén, amelyek időhiány miatt nem kaphatnak nyilvánosságot a meglévő szűkös „saját“ keretek közt."

Cats in Space

A jövő analfabétáinak titulusára a képek olvasására képtelen emberek lesznek hivatottak. A tudatos elmék lépnek a korral és harmadik szemüket a Cats in Space vásznai felé fordítják. A geometrikus kavalkád történetként materializálódik. A hős királylány szerepét átveszi egy táncoló digitális nyúl, akinek meg kell küzdenie fraktál-sárkányaival. A művészeti csoport tagjai hasonló nyitott eposzokat transzportálnak át vizuális jelekké, célbavéve a csapok és pálcikák kényeztetését, valamint a leírhatatlan zenei élmény meghosszabbítását a látható mezõk terén. A vizuális orgia és káosz rendezõdik, asztalhoz ül, majd mesélni kezd. Kezd el te is RGB stúdiumod és tágra nyílt pupillával keresd a Cats in Space jövőbeli megjelenéseit a kortárs vizuális kultúrában.

CitySoul

A CitySoul (továbbiakban CS) kulturális csoport 2011 őszén döntötte el, hogy belekavar a budapesti éjszakába. Minden egy születésnapi partyval kezdődött, azóta viszont híven a híres mondásnak "határ a csillagos ég" a kommuna országszerte megfordult és erősen táplálja szlovákiai gyökereit is. Kreatív és egyedi vizuális háttér mellett a zenei palettán is tapasztalhatunk emberfeletti kicsapongásokat. Továbbá kiemelten fontos a közös, improvizatív zenélés, a tradicionális grafika és egyébb látható művészeti élet színesítése és korszakalkotó megoldások kikísérletezése laboratóriumi körülmények között. A CS továbblép a tradicionális buliszervezés határain és bevezeti a kényelem fogalmát az éjszakai életbe, ennek az eredménye a Chill-Out és a különféle tea-projektek. A csoport tagjai bár egy fedél alatt fejtik ki legkifejezőbben brilliáns elméik szüleményeit, de külön-külön is megállják helyüket a világban.

Pozsonyi Magyar Intézet

A Balassi Intézet és a magyar kultúrdiplomácia európai hálózatának részeként működő pozsonyi kirendeltség a magyar kultúra ápolásáért és gyarapításáért felel. Rendszeres és színvonalas előadásokkal, fórumokkal, kiállításokkal és sok más kulturális eseménnyel várják az érdeklődőket.

Fiatal Építészek Fóruma

A Gombaszögi Nyári Tábor Szalma Színháza nem épülhetne fel megfelelő szakmai tudás nélkül, amelyet a Fiatal Építészek Fórumának tagjai biztosítanak. A 2011-ben született közösség céljai kiállítások szervezése és anyanyelven történő szakmai kommunikáció lehetőségének biztosítása.

Irodalmi Szemle

www.irodalmiszemle.sk
Az Irodalmi Szemle a magyar irodalom szlovákiai szemléje, a legrégebben megjelenő mai magyar irodalmi folyóiratok egyike. A lap eddigi évfolyamaiban kiemelt figyelmet fordított a közép-európai irodalom történéseire is. Természetes feladatának tartja a Szlovákiában élő magyar írók és itt születő irodalmi-szellemi értékek nagyobb távlatokban történő láthatóvá tételének segítését.

Brioche Blog

A Brioche Blog 2012-ben alakult, főképp gasztroblogként profilálódik. Rendszeresen jelennek meg receptek, recenziók hazai éttermekről és terjedelmesebb vélemények. A táborban is grasztronómiai programok szervezésébe kapcsolódik be.

Komáromi Szalon

Független kezdeményezés Komáromban aktuális közéleti és művészeti témákkal. A Komáromi Szalon színvonalas előadókat, sokféle véleményt vonultat fel, amivel már előre garantálni lehet az izgalmas és tartalmas vitát. A résztvevők száma is jelzi a vitaestek szívonalát: a legutóbbi előadások mindegyikén megtelt a nézőtér, és ki kellett tenni a teltház feliratot.

Vox Juventae

www.voxjuventae.sk
A Vox Juventae Polgári Társulás közélet iránt érdeklődő szlovákiai magyar egyetemisták és volt egyetemisták közössége, melynek küldetése a szlovákiai magyarságot érintő közéleti, gazdasági témakörökkel kapcsolatos programok megvalósítása. Elsőrendű célja erősíteni a szlovákiai magyar fiatalok körében a szülőföld és közösség iránti felelősséget, a közéletben való aktívabb részvételt, a kétnyelvűség propagálására irányuló tevékenységek támogatását.

Vándorláss

www.vandorlass.eu
A hét éve indult baráti túrázó kezdeményezés hamar kinőtte magát, és időközben majd 800 vándor fordult meg a mindennapokban. A Vándorláss különböző nehézségű túrákat, valamint az ifjúság számára előadásokat is szervez. Mindezt a szabadság, a méltóság, az egyetemesség és a nyitottás értékei mentén, amelyek életre szóló élményben részesítik a résztvevőket.

Közbeszéd

www.kozbeszed.sk
Egy változatos témákkal foglalkozó szlovákiai magyar blogportál. A fiatal felvidéki bloggerek a szlovákiai magyar közélet legérdekesebb és legvitatottabb kérdéseiről fejtik ki nézeteiket napról napra internetes oldalukon. Igényes, objektív írásaiknak köszönhetően kiemelkedő helyet foglalnak el a felvidéki magyarságot érintő közéleti ügyekkel kapcsolatos véleményformálásban.

Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége

A hatékonyabb anyanyelvi és nemzeti közösségi jogok érvényesítéséért 2010-ben létrejött első szlovákiai magyar internetes és ingyenes TV. Nem csak a régiók egyes eseményeiről tudósít, de szakmai érdekképviseletet is ellát.

Gurigongo Symposium

Facebook- oldal
A 2007-ben alakult szervezet színházcsináló, a színházról hasonlóan gondolkodó fiatalokat és nem fiatalokat tömörít. Tevékenységi köre a szlovákiai magyar amatőr kulturális életre terjed ki, a szó és a játék „hétköznapjaira” kíván összpontosítani.

Körkép

www.korkep.sk
Körkép. Véleményformáló, szlovákiai magyar blogportál. Több éves fennállásuk óta egy perspektivikus, színes, állandó jelleggel bővülő „szerkesztőséget“ sikerült létrehozniuk. A Körkép.sk mára Szlovákia legolvasottabb magyar nyelvű blogportáljává vált, évről évre dinamikusan növekvő olvasótáborral. Havi felbontásban ez több tízezer találatot jelent.

Közért

Facebook-oldal
Rimaszombati civil szerveződés a Kultúra – ÖssZetartozás – Értelmiség – Régió – Találkozása jegyében. Célja a helyi és a gömöri magyarságban felsőfokú képzettséggel rendelkező, családalapítás előtt álló korosztály összefogása, pozitív irányba előmozdítva a közösségben tapasztalt kulturális és társadalmi passzivitást.

(Cseh)Szlovákiai magyar sportélet

www.szlomasport.sk
A (Cseh)szlovákiai magyarok sportélete a II. világháború utáni időszak magyar sportolóinak életét és eredményeit térképezi fel. Krónikát vezet, bemutatja bajnokságainkat, bajnokainkat, sportkönyveinket, versenynaptárt kínál, sporttörténeti érdekességeket, tényeket tár az olvasó elé. Keressük egymást, erősítsük kapcsolatainkat, éljünk a weboldal kínálta lehetőséggel.

Önkormányzatok

A Gombaszögi Nyári Tábor 2008-tól a krasznahorkaváraljai autókempingben kerül megrendezésre, Közép-Európa egyik legnagyszerűbb kulturális hagyatéka, a krasznahorkai vár közelségében. A község büszkesége a "gömöri Ravenna“, vagyis Andrássy Franciska és Dénes mauzóleuma, mely egy egyedülálló szecessziós műemlék.
A krasznahorkai Önkormányzat, kiegészülve Komárom Város és Dunamocs Község Önkormányzatával aktívan hozzájárul a Gombaszögi Nyári Tábor infrastruktúrájának kiépítéséhez.

Hozzászólások

comments powered by Disqus