15:45-tól Kollai István a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója tart előadást

Szerző: Czímer Gábor

A Pozsonyi Magyar Intézet honlapjára tévedve József Attila ezen verse tárul elénk. A választ, hogy miért, még nem tudom. Az biztos, hogy a Pozsonyban székelő magyar intézet elsődleges célja a szlovákiai magyar közösség megerősítése, illetve a szlovák társadalommal való kapcsolatépítés (ha lehet pozitív irányban).

Délután a fentiekben fölmerült, s ehhez hasonlatos kérdésekre is választ kaphatunk, amikor vendégünk lesz Kollai István, az intézet igazgatója. A beszélgetés alkalmával szó fog esni az intézet terveiről és küldetéséről, melyek a magyarság nemzetérdekének képviseletében illetve a szlovák társadalommal való konfliktusok kiaknázásában gyökeredzik.

A Pozsonyi Magyar Intézet tevékenysége és küldetése,vendég: Kollai István, igazgató, aki az előadás alatt történészként bemutatja a Meghasadt múlt (Fejezetek a szlovákok és magyarok történelméből) című könyvét.

Hozzászólások

comments powered by Disqus