A táborban járt Petőcz Kálmán

Szerző: Czímer Gábor

A táborban járt Petőcz Kálmán, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának eddigi szóvivője, aki a közelmúltban elfogadta Rudolf Chmelnek, a kormány emberjogi és kisebbségügyi alelnökének felkérését egy minisztériumi tisztségre. Az alakuló kormányapparátusban Petőcz szekcióvezető lesz.

Az oktatásügyi és a kulturális tárcától átvett jogkörök alapján ez a hivatal valamiféle nem hivatalos kisebbségi és kulturális önrendelkezést biztosító hivatallá alakul át, amely irányítaná a nemzetiségi intézményeket és iskolákat, beleértve finanszírozásukat is.

Ugyanakkor Petőcz Kálmán a táborlakóknak tartott előadásában hangsúlyozta, hogy a kisebbségi kultúra pártfogását nem szabad a támogatás kérdésére szűkíteni. Minden téren azt szeretnék elérni, hogy ezek a közösségek előtt megnyíljon az előrelépés lehetősége. Különösen fontos, hogy a szükséges operacionalizálás keretén belül a hivatalnak a nemzeti iskolaügyet érintő kérdésekben is döntési joga lesz majd. Petőcz által vázolt koncepció alapján azt szeretné, ha a kormánynak lenne állandó emberjogi bizottsága, melynek tényleges beleszólása lenne a törvények előkészítésébe, például úgy is, hogy emberjogi szempontból véleményezik a törvénytervezeteket. Az alakuló kormányhivatal remélhetőleg egy erős szakértői bázison nyugvó döntéshozatali és irányítási jogkörrel is rendelkezik majd.

A jelenleg is létező Nemzetiségi Tanács pedig a törvényhozásban kezdeményező joggal rendelkezne, ezzel biztosítva azt, hogy a készülő törvénytervezetek a kisebbségek közvetlen gigényei alapján fogalmazódjanak meg.

Petőcz a következőkben a kisebbségi törvényről beszélt. Elmondta, hogy egy ilyen jogszabály kapcsán definiálni kell azt, hogy ki számít nemzeti kisebbségnek. Ezzel kapcsolatban az alkotmány normatív szövegéről azt mondta, hogy a kisebbségeket is államalkotó entitásnak kellene tekinteni benne. A szlovákiai fogalomhasználatban az államalkotó nemzet alatt azt értik, hogy egy nemzet az önrendelkezését biztosítva létrehozza az állam intézményét. Ezt a fogalomhasználatot kell megváltoztatni. Az államalkotás nem egyenlő a nemzeti önrendelkezés fogalmával, hiszen ez ennek függetlennek kel lennie az előbbitől. Az államalkotást úgy kellene értelmezni, mint ami több nemzet, vagyis különálló történelmi entitások közös cselekedete. Ennek értelmében a kisebbségeknek is államalkotó státuszt kellene kapniuk, fejtette ki nézeteit Petőcz.

Az előadást követően az érdeklődő fiatalok még hosszan szóval tartották a tábor vendégét.

Hozzászólások

comments powered by Disqus