Köteles László: Elmékműveink az etnikai határon innen és túl

Szerző: Stubendek Attila

Köteles László volt parlamenti képviselő, a Csemadok alelnöke és a Honismereti Kerékpártúra általános szervezője  városaink, falvaink, történelmünk és emlékeink jó ismerője. Utazásai során végigjárta Felvidék magyarlakta és az etnikai határon túli területeit. Történelmünk nem áll meg a mostani, de a 100 évvel ezelőtti nyelvhatárnál sem. Habár a beérkező cseh katonák sok elméket tönkretettek, de Pozsonyban, Kassán, Szepességben, Árvában még most is akadnak magyar emlékek, még ha a gyom be is nőtte őket.

A kerékpártúrák és más utazáok alkalmával több ilyen emlékművet megtisztítottak már, és újra láthatóak a honvédeknek, híres szülötteknek állított táblák.

Iglón ráadásul teljesen sikerült visszaállítani a régi honvéd-emlékművet, míg Nyitraújlakon, Esterházy János falujában új keresztet állítottak - a diákok segítségével - a 20. század egyik legnagyobb alakjának tiszteletére.

Optimizmusra viszont nincs túl sok ok. Köteles László kiemelte, a táborlakók generációja az a nemzetség, akiken múlik: emlékeink visszaszorulnak az amúgy is egyre inkább a határra tapadó etnikai határvonalra, vagy megmaradnak attól északra is.

Hozzászólások

comments powered by Disqus